תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

במרכז הרפואי ת"א ישנם שלושה חדרי מיון: חדר המיון הכללי, חדר מיון בביה"ח "דנה-דואק" לילדים, חדר המיון בביה"ח "ליס" ליולדות.

להלן מידע אודות תהליכי הקבלה, השחרור והסדרת התשלום עבור השירות הרפואי.

קבלה למיון

עם ההגעה לחדר המיון, יש להירשם במשרד הקבלה ולהציג תעודה מזהה.
יש להציג הפניה רפואית או התחייבות כספית (קופ"ח, חב' ביטוח, צה"ל וכו'), או לשלם בתום הטיפול - על-פי התעריף שנקבע על-ידי משרד הבריאות.
קבלת השירות בלא הצגת התחייבות כספית של המבטח מראש, אינה מחייבת בהכרח את המבטח לשאת בעלות השירות או חלקו.
מבוטח קופ"ח שפנה לחדר המיון בשל אחד מהמצבים המפורטים להלן, פטור מתשלום בגין הטיפול בחדר המיון.
הסדרת התשלום מול קופ"ח בגין הטיפול, תעשה ישירות על-ידי ביה"ח:

  • מבוטח שפנה לחדר מיון עם מכתב רפואי ו/או עם טופס 17, ולא אושפז.
  • מבוטח שאושפז גם אם לא היה בידו מכתב רפואי ו/או טופס 17.
  • נפגע עבודה, שבידו אישור ממעבידו (טופס ב.ל 250) על פגיעה בעבודה.
  • נפגע תאונת דרכים – עד 48 שעות מהתאונה.
  • תלמיד, שנפגע בבית ספר, או בטיול של בית הספר ("תאונת בית ספר"), ובידו אישור מבית הספר.

מבוטח שפנה לחדר המיון במקרים כדלקמן:

  • כל שבר חדש
 • פריקה חריפה של כתף או מפרק
 • פציעה הדורשת איחוי על ידי תפירה או אמצעי איחוי חלופי
 • שאיפת גוף זר לדרכי הנשימה
 • חדירת גוף זר לעין
 • טיפול במחלות סרטן
 • טיפול במחלת המופיליה
 • טיפול במחלת סיסטיק פיברוסיס (C.F)
 • אישה שנתקפה צירי לידה
 • מי שפונה לבית חולים על-ידי אמבולנס מד"א, מהרחוב או ממקום ציבורי אחר, עקב אירוע פתאומי.
 • תינוקות עד גיל חודשיים הפונים עקב הופעה פתאומית של חום גבוה (מעל 38.5C).
 • חולי דיאליזה
 • תקיפה מינית

אלימות במשפחה


הסדרת תשלום - טופס התחייבות לאחר ביקור במיון

טופסי התחייבות מקופ"ח: 
חברי קופ"ח מכבי/כללית/מאוחדת לאחר הסדרת התחייבות בקופ"ח, אין צורך לשלוח את טופס התחייבות. 
המידע מועבר ישירות לביה"ח.
ניתן לפנות טלפונית/מייל ליחידת הגביה, שני ימי עבודה לאחר הנפקת הטופס בקופ"ח, על מנת לוודא קבלתו.

קופ"ח לאומית- לאחר הסדרת התחייבות בקופ"ח, יש לשלוח את טופס התחייבות במייל/פקס ליחידת הגביה.
ניתן לפנות טלפונית/מייל ליחידת הגביה, שני ימי עבודה לאחר שליחת הטופס, על מנת לוודא קבלתו.

חיילים- יש לשלוח אסמכתא תקציבית במייל/פקס ליחידת הגביה.
ניתן לפנות טלפונית/מייל ליחידת הגביה, שני ימי עבודה לאחר שליחת הטופס, על מנת לוודא קבלתו.

נפגע עבודה- יש לשלוח טופס ב.ל 250 (טופס הודעה של המעסיק על תאונת עבודה) במייל/פקס ליחידת הגביה.
עובד עצמאי יש לשלוח טופס ב.ל 283 במייל/פקס ליחידת הגביה.
ניתן לפנות טלפונית/מייל ליחידת הגביה, שני ימי עבודה לאחר שליחת הטופס, על מנת לוודא קבלתו.

 • שליחת ההתחייבות – בדואר או בפקס, בהתאם למיון בו טופל החולה (ראה פרטי התקשרות מטה).
 • תשלום כספי – באמצעות כרטיס אשראי (גם טלפוני), מזומן, המחאה או מטבע זר.

שחרור מהמיון

עם קבלת ההחלטה על שחרור מחדר המיון, על המטופל לפנות למשרד הקבלה להשלמת הסידורים המשרדיים והכספיים, ולקבל הסיכום הרפואי שבו ירשום הרופא את מהלך הטיפול שניתן, וההוראות להמשך טיפול.
מידע על הסידורים המשרדיים במקרה של אשפוז מחדר המיון - בעמוד אשפוז – קבלה ושחרור.
מטופל, שהתשלום בגין הטיפול במיון שקיבל לא הוסדר באחת מהאפשרויות שפורטו לעיל, יידרש להמציא למשרד המיון שבו טופל התחייבות כספית מהמבטח, או תשלום בגין הטיפול בתוך שבועיים ממועד השחרור.

פרטי התקשרות שעות פעילות ומיקום

 •  יחידת הגבייה

בניין סוראסקי, קומה 0 , אגף ג'
טל': 03-6973586 | פקס: 03-6973275 | אימייל: gvia@tlvmc.gov.il
שעות קבלה: ימים א' – ה' בין השעות 08:00-14:30

 •  מיון כללי

בניין סוראסקי, קומה 1- , אגף ג'
טל': 03-6973933 | פקס: 03-6974669 | אימייל: gao@tlvmc.gov.il
שעות קבלה: המשרד עובד 24 שעות ביממה

 • מיון נשים ויולדות "ליס"

ביה”ח ליס לנשים ויולדות, קומת קרקע.
טל': 03-6925676 | פקס: 03-6925762 | אימייל: Lis-adm@tlvmc.gov.il
שעות קבלה: המשרד עובד 24 שעות ביממה

 • מיון ילדים "דנה-דואק"

 ביה”ח "דנה-דואק" לילדים, קומת קרקע
טל': 03-6974504 | פקס: 03-6974492 | אימייל: aod@tlvmc.gov.il
שעות קבלה: המשרד עובד 24 שעות ביממה


תפריט ניווט תחתון