תוכן עניינים

נושא השימוש בתרופות בחולים חסרי האנזים G6PD הוא מקור לויכוח בנוגע לחלקן בהמוליזה. בשל כך, בוצעה סקירה נוספת של הספרות ובשנת 2011 פורסמו על ידי האיגוד הישראלי לרפואת ילדים והאיגוד הישראלי לפרמקולוגיה קלינית הנחיות קליניות ורשימה מעודכנת של התרופות האסורות על מטופלים החסרים את האנזים G6PD.

 

להלן רשימה מעודכנת של תרופות האסורות לשימוש במטופלים חסרי האנזים G6PD ובנשים המיניקות תינוקות חסרי האנזים:

1. Methylene Blue

2. Nitrofurantoin (Macrodantinâ, Uvaminâ)

3. Phenazopyridine (Seduralâ)

4. Primaquine (Primaquineâ)

5. Dapsone (Avlosulfonâ)

6. Rasburicase

7. Toulidine Blue

 

שאר התרופות שבעבר לא נחשבו בטוחות לשימוש, בעקבות סקירת הספרות הוצאו מן הרשימה וכעת ניתן להשתמש בהן במינון רגיל גם בחולים חסרי האנזים G6PD, לדוגמה:

1. Acetaminophen (Paracetamol)

2. Acetylsalicylic acid

3. Ascorbic acid (Vitamin C)

4. Chloramphenicol

5. Chloroquine

6. Metamizole (Dipyrone)

7. Ciprofloxacin, Levofloxacin, Norfloxacin and Ofloxacin

8. Sulfasalazine

9. Trimethoprim/Sulfamethoxazole (TMX-SMZ,Resprim)*

 

*רספרים-  אין התווית נגד לשימוש בתרופה בחולים חסרי האנזים G6PD במינון רגיל. עם זאת, לאור דיווחים על המוליזה בזמן טיפול במינון גבוה, רצוי להעדיף טיפול חלופי.

 

ביבליוגרפיה:

  1. Youngster I, Arcavi L, Schechmaster R, Akayzen Y, Popliski H, Shimonov J, Beig S, Berkovitch M. Medications and glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency: an evidence-based review. Drug Saf. 2010 Sep 1;33(9):713-26.

 

הנחיות קליניות מעודכנות- קווים מנחים, המלצות וניירות עמדה לטיפול תרופתי באנשים חסרי האנזים G6PD. האיגוד הישראלי לרפואת ילדים, האיגוד הישראלי לפרמקולוגיה קלינית. הסתדרות הרופאים בישראל, המועצה המדעית, האגף להבטחת איכות, 2011.

יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון