תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

הרדמה, כאב וטיפול נמרץ - מערך

​שלב ההתאוששות שלאחר ניתוח, הוא בעל חשיבות כמו הניתוח עצמו. הטיפול וההשגחה בשלב לאחר הניתוח, ובעיקר בשלב המיידי, משפיעים רבות על סיכויי הצלחת הניתוח וההחלמה. 

עם תום הניתוח, מועבר המנותח ליחידת ההתעוררות להשגחה, התאוששות מההרדמה וטיפול ראשוני בכאב - הכל לפי מצב החולה וצרכיו לאחר הניתוח.
המנותח מטופל ביחידה עד להתאוששותו, כולל עזרה נשימתית אם צריך, מתן תרופות שונות וטיפולים אחרים המתבקשים מהניתוח שעבר או ממחלות הרקע שלו. משך השהות במקום נקבע לפי סוג הניתוח ומהלכו, ומחלותיו הנילוות של המנותח. לאחר התאוששותו של המטופל והתייצבות מצבו, הוא מועבר להמשך טיפול במחלקות בית החולים.
ביחידת ההתעוררות קיים צוות רופאים ואחיות טיפול נמרץ, וכן אמצעי טיפול והשגחה המקובלים ביחידות לטיפול נמרץ. לפי הצורך, ניתן להשהות מנותחים במחלקה לטיפול מורכב יותר, עד להתייצבותם והעברתם למחלקה המנתחת, או להמשך טיפול באחת מיחידות הטיפול הנמרץ.
על-מנת לשמור על פרטיות המטופלים ולהגן עליהם מפני זיהומים, ובשל אופי הטיפול בחולים, לא ניתן לאפשר לבני משפחה ומלווים לשהות ליד יקיריהם לאורך זמן. בתיאום עם צוות האחיות ולאחר קבלת רשות, יוכלו בני המשפחה לבקר לזמן קצר את יקירם לאחר ניתוח. הכנסת בני משפחה תתאפשר רק בילדים ובמקרים מיוחדים.
בני משפחתו של המנותח יכולים להתעדכן לגבי מהלך הניתוח וההתאוששות של המנותח, על גבי מסך המחשב הממוקם באולם ההמתנה, או על-ידי מתנדבת יע"ל בכניסה לחדר הניתוח.

פרטי היחידה

03-6973219
בניין סוראסקי
אגף ה'
קומה מינוס 2
שעות קבלת קהל: קבלת מידע מהרופאים: מדי יום, בין השעות 09:30-11:00

תפריט ניווט תחתון