תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

יחידת המגן נפתחה באפריל 2016 על מנת לתת מענה לנשים שסובלות ממצוקה נפשית אקוטית חמורה בעקבות היסטוריה של פגיעה מינית, ולספק להן מסגרת בטוחה, המאפשרת ייצוב והפחתת הסימפטומים באווירה מכבדת ובטוחה. יחידת המגן הכוללת ארבע מיטות אשפוז (שני חדרים), ממוקמת באזור תחום ומוגן בתוך המחלקה הפסיכיאטרית הפתוחה, במרכז הרפואי תל אביב.מטרות האשפוז הייעודי:

 • ייצוב: בתקופות של הצפה של זיכרונות טראומטיים ורגרסיה תפקודית, האשפוז יאפשר להן מקום בו תוכלנה להתארגן ולעבד את התכנים המציפים, כדי שתוכלנה לשוב ולתפקד באופן מלא.
 • הגנה מפני הדחף לפגיעה עצמית: בתקופות בהן נפגעות עלולות לחוש כי הן מסוכנות לעצמן בשל תחושות קשות של שנאה עצמית, ייאוש ואובדן תקווה או בשל ניתוקים קשים, האשפוז יאפשר להן לשהות במסגרת בטוחה המגנה עליהן מפני עצמן. 
 • הפחתה במצבים הדיסוציאטיביים: בתקופות שבהן הן סובלות מרמת ניתוק גבוהה (דיסוציאציה) הפוגעת באופן משמעותי בתפקודן, הצוות האשפוזי יסייע להן להשיג ייצוב ולהפחית את המצבים הדיסוציאטיביים. 
 • צמצום הסימפטומים הפוסט טראומתיים לממדים נשלטים.
 • ביסוס הביטחון האישי על ידי התנתקות מגורמים פוגעניים בסביבתן.
 • לימוד מיומנויות להתמודדות ולוויסות רגשי. 
 • ביסוס הקשר עם גורמים טיפוליים ושיקומיים שיוכלו להמשיך את התהליך השיקומי והטיפולי לאחר האשפוז

קריטריונים לקבלה

היחידה האשפוזית מיועדת לנשים:
 • מעל גיל 18;
 • מכל הארץ;
 • אשר נפגעו מינית בעברן וסובלות  מהפרעה פוסט טראומטית, הפרעה פוסט טראומטית מורכבת  והפרעות דיסוציאטיביות הכוללות גם מצבים פסיכוטיים.  חלק מהנשים סובלות מהשלכות נלוות להפרעה הפוסט טראומטית למשל, הפרעות אכילה (כאשר ההפרעה בשליטה יחסית ואינה מסכנת חיים) ודיכאון;
 • אשר עקב החמרת הסימפטומים חלה פגיעה חמורה בתפקודן היומיומי ו\או עלתה רמת הסיכון שלהן לפגיעה עצמית, ועל כן זקוקות לאשפוז מגן ומכיל;
 • אשר מסכימות לאשפוז מרצונן החופשי ולתנאים המפורטים בהמשך;
 • אשר נמצאות בטיפול פסיכותרפויטי  או פסיכיאטרי. המסגרת שמה דגש על רצף טיפולי, מתוך שאיפה שהטיפול הפסיכותרפויטי יימשך בזמן השהייה במקום ולאחריה; 
 • בעלות מקום מגורים קבוע אליו יחזרו בתום תקופת האשפוז. כך שלאחר שתתחזקנה בטיפול האשפוזי הן תוכלנה לחזור לקהילה.


קריטריונים לאי קבלה

 • שימוש לרעה בחומרים
 • הפרעת אכילה פעילה בדרגת חומרה  אשר דורשת טיפול ייעודי במחלקה להפרעות אכילה
 • מצב נפשי אשר דורש אשפוז במחלקה סגורה
 • שיקולים קליניים בנוגע להתאמה לאשפוז לאחר הערכה 

סיבות להפניה לאשפוז המגן

 • החרפה בסימפטומים עד כדי פגיעה חמורה בתפקוד יומיומי 
 • מחשבות אובדניות פעילות עם מוטיבציה להפחתתן (ללא אינדיקציה לאשפוז כפוי) 
 • החרפה של התנהגות של פגיעה עצמית 
 • החרפה של מצבים דיסוציאטיביים באופן מסכן חיים


סוגי טיפול ביחידת המגן


 • טיפולים פרטניים: טיפול תמיכתי ממוקד בהתמודדות עם ההשלכות הפוסט טראומטיות
 • מעקב פסיכיאטרי: מעקב ו/או טיפול תרופתי. 
 • טיפולים קבוצתיים 
 • התערבות משפחתית: תומכת טיפול.
 • קשר עם גורמים תומכים בקהילה כולל סל שיקום

משך זמן הטיפול

 •  השהות ביחידה האשפוזית מוגבלת ל-3 שבועות ומותאמת לכל מטופלת בנפרד על פי הערכת הצוות המקצועי. 
 • הפנייה ליחידה מותנת בתיאום מראש ומתווכת דרך גורם מטפל בקהילה.

יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון