תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

מרכז לטם לטיפול בנפגעות ונפגעים של תקיפה מינית הינו מרכז ציבורי שנועד לתת מענה לנשים וגברים שחוו פגיעה מינית וסובלים מההשלכות הנפשיות של הפגיעה.

מי זכאי/ת לטיפול במרכז לטם?

 • נשים וגברים מגיל 18 ומעלה, שנפגעו מינית בעברם וסובלים מההשלכות של הפגיעה המינית. סוג הפגיעה המינית יכול להיות: פגיעה שהתרחשה בתקופת הילדות או בגיל ההתבגרות, פגיעות מיניות בבגרות.
 • פונים שעל פי ההערכה הראשונית, עולה כי מוקד הטיפול המרכזי שלהם הוא ההשלכות של הפגיעה המינית ולא תחום אחר (אלימות, הורות וכד').
 • פונים שנמצאו בעלי יכולת ומוטיבציה לעמוד בתנאי הטיפול ובתהליך הטיפולי.
 • הטיפול מוגבל לשנה אחת. אפשרות הארכת תקופת הטיפול תישקל במצבים מיוחדים על ידי מנהלת המרכז והצוות הטיפולי.
 • פונים עם מוגבלות פיזית יוכלו להתקבל לטיפול במרכז אם קיימת ניידות מספקת על מנת להגיע עצמאית למרכז.

מי לא יוכל להתקבל לטיפול במרכז ומהן הסיבות להפסקתו?

 • נשים או גברים עם רמת תוקפנות שמסכנת את הנוכחים במרכז ו/או את רכושו. במקרה של ביטוי תוקפנות במרכז, הטיפול יופסק באופן מידי וללא דיחוי.
 • מי שאובחנו ונמצאים במצב פסיכוטי פעיל, אשר מצבם הנפשי אינו מאפשר פניות להתמקד בעבודה הטיפולית ולהיתרם מהטיפול. 
 • פונים עם התמכרות פעילה לחומרים פסיכואקטיביים.  במקרה ובמהלך הטיפול תהיה חזרה לשימוש קבוע, יופסק הטיפול והמטופל יופנה לגמילה. חזרה לטיפול תבחן בהתאם להערכת הצוות המטפל. 
 • פונים הסובלים מהפרעות אכילה קשות ברמה המסכנת חיים לא יוכלו להתקבל לטיפול במרכז. כדי להתקבל לטיפול במרכז, יש לקבל טיפול בהפרעת האכילה במרכז המתמחה בתחום. מקרים בודדים יתקבלו, לאחר בדיקה מעמיקה והבניית תוכנית טיפול, אם יתברר שכל ניסיון טיפולי אחר נכשל.
 •  גברים ונשים שפגעו מינית לא יוכלו להיות מטופלים במרכז, גם אם נפגעו מינית בעצמם בעברם. פונים אלה יופנו למסגרות אחרות המתמחות בטיפול בפוגעים.

הפניה לטיפול במרכז

הפניה יכולה להיות פניה עצמית או פניה ע"י גורם טיפולי, רפואי או מהרווחה. יחד עם זאת, כל מי שמעוניינים בטיפול צריכים לפנות במייל באופן אישי כדי להתחיל את תהליך הקליטה.
יש ציין כי גם אם הפונה עונה על כל הקריטריונים המוזכרים לעיל, הצוות הטיפולי יערוך הערכה מקצועית ויכריע לגבי מידת ההתאמה של הפונה לטיפול.


תהליך הקבלה למרכז לטם

 • על הפונה לפנות באופן אישי במייל על מנת לקבל מידע נוסף או כדי לבקש להירשם לטיפול. lotemcenter@tlvmc.gov.il
 •  טופס פנייה ישלח אליכם בעקבות קבלת המייל.
 • בטופס הפנייה תתבקשו לצרף מסמכים רלוונטים.
 • קשר טלפוני ייווצר לאחר כמספר שבועות עם מטפל או מטפלת בכירים מצוות המרכז על מנת לקבל פרטים נוספים ולצורך הערכה ראשונית ביחס להתאמה לטיפול במרכז. 
 • במקרה שהפונה נמצאת מתאימה, היא תכנס הפונה לרשימת ההמתנה. 
 • כשיתפנה מקום לטיפול נפנה למועמדת ונזמינה לפגישת אינטק לשם הערכה.
 • פגישת/פגישות הערכה במרכז לטם: פגישות הערכה מתקיימות לרוב עם שני אנשי צוות כאשר בדר"כ אחד מהם יהיה גם המטפל האישי, במקרה שיוחלט להתחיל טיפול במרכז. בפגישות אלו יינתן מידע על המרכז וגבולות הטיפול. 
 • המטופל/ת יקבל עם תחילת הטיפול הסכם הדדי בו ינוסחו הקווים המנחים והגבולות של הקשר הטיפולי.
 • כאמור, הטיפול במרכז לטם מותנה בקבלת התייחסות קופת חולים. באחריות המטופלת לדאוג לקבלת טופס 17. ללא התחייבות תקפה לא נוכל להתחיל וגם לא להמשיך בטיפול.  
 

יצירת קשר

 • ניתן להתקשר למרכז לטם בימים א'-ה', בין השעות 08:00-15:00 מספר הטלפון: 03-6974166      
 • כמו כן ניתן לשלוח פקס: 073-2447177, או לשלוח הודעה למייל: lotemcenter@tlvmc.gov.il

תפריט ניווט תחתון