תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

אח אחראי: שלומי מנע

צוות הסיעוד ביחידות הדימות, מעניק טיפול סיעודי תומך למטופלים המאושפזים במהלך שהותם ביחידות השונות וכן למטופלים אמבולטוריים המגיעים במסגרת אשפוז יום.
הצוות מונה אחיות שעברו הכשרה בכל תחומי הסיעוד ביחידות השונות.


תפקידי צוות הסיעוד:

  • בנוסף לבדיקות הרגילות מתבצעות גם פעולות פולשניות כגון: ביופסיות וניקוזים ביחידות ה-US, CT, וה-MRI.
  • הצוות הסיעודי מדריך את המטופלים ובני משפחותיהם לפני כל פעולה, במהלכה ולפני שחרורם.
  • הצוות מכין את כל הציוד הנדרש לפעולה הפולשנית ומסייע בידי הרופא במהלכה, וזאת על פי אותם עקרונות הקיימים חדרי ניתוח.
  • ביחידות ה-CT, ה-MRI וה-US, מתבצעות בדיקות בהרדמה לילדים וכן למבוגרים הסובלים ממקומות סגורים. ההרדמה מתבצעת על ידי מרדים ובליווי אחות. צוות האחיות משגיח על המטופלים במהלך הבדיקה ולאחריה עד להתעוררות מלאה וחזרה לשגרה של הנבדק.
  • המטופל ובני משפחתו מקבלים הדרכה לפני כל פעולה, במהלכה ולפני שיחרור הביתה והצוות הסיעודי משמש כתובת לכל שאלה והתייעצות. תמיד עם חיוך - אצלנו המטופל במרכז.

יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון