תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


מיפויים, הנקה וליווי לנשים הרות

  • מיפויים – מיפויים לנשים הרות מתבצעים רק במקרים מיוחדים, כאשר המידע המתקבל מהמיפוי הינו חיוני לטיפול באם ההרה. במקרים אלה כמות החומר הרדיואקטיבי הניתנת הינה מותאמת, כך שלא ייגרם נזק לעובר.
  • ליווי –  אנו מבקשים מנשים בהריון להימנע מלהתלוות לקרובי משפחה המבצעים אצלנו את הבדיקה.
  • הנקה –  אימהות מניקות שביצעו מיפוי מתבקשות להימנע מהנקה במשך 24 שעות לאחר ההזרקה, אלא אם יינתנו הוראות אחרות על ידי צוות המכון.

 

מיפוי במצלמת גמא עבור ילדים:

ילדים המגיעים למכון לצורך ביצוע בדיקה, מותקן להם, ע"י צוות מיומן, "ונפלון" בוריד (החדרת המחט מאפשרת גישה לכלי דם ללא צורך בדקירות נוספות) דרכו יוזרק החומר הרדיואקטיבי במכון. ילדים צעירים, אשר אינם מסוגלים לשתף פעולה יקבלו סירופ על מנת שישנו בעת ביצוע הבדיקה. לא מדובר ב"הרדמה", הילד ישן שינה קלה ומתעורר לאחר הבדיקה. פעולה זו, הנקראת "סדציה", מבוצעת על ידי צוות רפואי שהוכשר לשם כך ומותנית בחתימת ההורים על הסכמה לכך וליווי מכתב מרופא הילדים המאשר זאת. ביצוע באופן המתואר, מאפשר ביצוע מדויק של הבדיקה.

 

בדיקות PET-CT  לילדים בהרדמה

ילדים המיועדים לבצע בדיקת PET-CT בהרדמה ידרשו על ידי צוות מזכירות המכון לרפואה גרעינית לשלוח טרם קביעת התור טופס 17 ל- PET- CT טופס 17 להרדמה וכן הפנייה מהרופא. 
נבקש לציין על ההפניה שההרדמה מאושרת ולא קיימת הוראת נגד להרדמה. מועד הבדיקה יהיה שילוב של דחיפות הבדיקה וזמינות צוות ההרדמה. מכיוון ששעת ההרדמה תלויה גם במרדימים, חישוב לוח זמני הצום יעשה בהתאמה אחורה לשעת ההרדמה. תאום לוח זמנים פרטני יבוצע בעבור כל ילד באופן אישי.

 

נהלי מלווים לבדיקת PET:

מכיוון שמשך ההמתנה משתנה מבדיקה לבדיקה ועלול להגיע למספר שעות, והנבדקים נמצאים בחדר בידוד בין ההזרקה לבין ביצוע המיפוי, מומלץ כי מלווים יעזבו לאחר הזרקת החומר וישובו לאסוף את יקיריהם, ולא ימתינו במכון.

אנו מבקשים מנשים בהריון  ומילדים, להימנע מלהתלוות לקרובי משפחה המבצעים אצלנו את הבדיקה.

יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון