תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

​חשוב לדעת : מטופל המטואונקולוגי יכול לבחור את בית חולים בו יטופל
ספירת דם Complete Blood Count) CBC)
היא אחת מבדיקות הדם הנפוצות אשר מהוה כלי חיוני באבחון מחלות ותפקוד כללי. הבדיקה מבוצעת במעבדה באופן ממוחשב ומעניקה מידע כמותי ואיכותי על מצבים של ירידה בתאי דם אדומים (אנמיה), זיהומים והפרעות שונות.

דגימת הדם נלקחת ברוב המקרים מהוריד ובמקרים מסוימים מכרית האצבע. אין כל צורך בהכנה מיוחדת לבדיקה ותוצאותיה מתקבלות תוך זמן קצר. להלן מדריך מקוצר להבנת תוצאות הבדיקה.


הערכים העיקריים המתקבלים בספירת הדם

הערך הנבדק

סימון

יחידות

תחום הנורמה

משמעות

תאי דם לבנים

WBC

/ul103

11 - 4.5

מספר תאי הדם הלבנים בדם

תאי דם אדומים

RBC

/ul106

6.1 - 4.2

מספר תאי הדם האדומים בדם

המוגלובין

HGB

g/dl

17.5 - 12

החלבון נושא החמצן בתאי הדם האדומים

המטוקריט

HCT

%

35-45

הנפח של תאי הדם האדומים בנוזל הדם

טסיות (טרומבוציטים)

PLT

/ul103

150-450

הטסיות הינן גופיפים המעורבים בקרישת הדם

MCV, MCH, MCHC, RDW הינם מדדים למבנה ותפקוד כדוריות הדם האדומות

אחוז ומספר הנויטרופילים

%,Neut, abs

%, abs

1.4-6 ; 40-75

מדדים לכמות הנויטרופילים האחראים לסילוק זיהומים שמקורם בחיידקים

אחוז ומספר הלימפוציטים

%, Lymp, abs

%, abs

1.3-3 ; 20-40

מדדים לכמות הלימפוציטים המהווים חלק ממערכת החיסון

אחוז ומספר המונוציטים

Mon, abs, %

%, abs

0-1.3 ; 2-13

מדדים לכמות המונוציטים שהם תאים שתפקידם לזהות זיהומים

ולשפעל תגובות חיסוניות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כדוריות דם אדומות (Red Blood Cells) / אריתרוציטים Erythrocytes

בדיקות דם CBCסימול: RBC

מה זה? תאים, שבעזרת ההמוגלובין שהם מכילים, אחראים על הובלת חמצן מהריאות לכל הרקמות בגוף, ופחמן דו-חמצני מהרקמות חזרה אל הריאות.

גבולות הנורמה: 4.2-5.6 (מספר תאים כפול מיליון למיקרוליטר דם)

חריגה: חוסר בכדוריות דם אדומות מתלווה לרוב לחסר בהמוגלובין ומוגדר כאנמיה. אנמיה נפוצה, בעיקר בשל חסרים תזונתיים, כשהשכיח מביניהם הוא חוסר בברזל. עודף של כדוריות דם אדומות נקרא פוליציטמיה. פוליציטמיה עלולה להיגרם גם מייצור יתר ראשוני של כדוריות דם אדומות עקב הפרעות של מח העצמות.

המוגלובין Hemoglobin - HGB

סימול: HGB

מה זה? חלבון הנמצא בכדוריות הדם האדומות הנושא את החמצן לתאי הגוף. ההמוגלובין מורכב מטבעת המכילה ברזל (heme), שמסביבה חלבון (globin). רמת ההמוגלובין איננה ערך קבוע והיא משתנה לפי מדדים שונים לדוגמה: גיל, מין,הריון, מוצא, מחלות שונות, עישון וכו'.

גבולות הנורמה: gr/dl 11.7-17.0 (גרם ל-100 מיליליטר דם).  קיימים שינויים בהתאם לגיל ולמין. 

חריגה: ירידה ברמות ההמוגלובין מתבטאת באנמיה. אנמיה יכולה להגרם מיצור מופחת של כדוריות אדומות והמוגלובין, מהרס מוגבר שלהם או מאיבוד דם חריף או כרוני. יצור מופחת נובע בדר"כ מחוסר מאבני הבניין העיקריים להמוגלובין שהם ברזל, חומצה פולית או ויטמין B12. הרס מוגבר (המוליזה) יכול להווצר במצבים אוטואימוניים, זיהומים ומחלות של חסר אנזימטי (G6PD). 

המוגלובין ממוצע  Mean Corpuscular Hemoglobin - MCH 

סימול: MCH

מה זה? מדד לבדיקת כמות ממוצעת של המוגלובין בכדוריות הדם האדומות.

גבולות הנורמה: pg27-31 (פיקטוגרם לתא).

חריגה: ירידה בממוצע כמות ההמוגלובין בכדוריות הדם האדומות מאפיין מצב של אנמיה או בעיה המטולוגית אחרת.

המטוקריט Hematocrit - HCT

סימול: HCT

מה זה? מדד לנפח תאי הדם האדומים ביחס לנפח כלל דגימת דם המבוטא באחוזים (נפח כדוריות אדומות כפול מאה לחלק לנפח דגימה).

גבולות הנורמה: גברים: 52% ל- 42%; נשים: 36% ל- 48%.

חריגה: ירידה בערכי ההמטוקריט מתבטאת באנמיה. עלייה בערכי ההמטוקריט נקרא פוליציטמיה. ההמוטוקריט וההמוגלובין כרוכים זה בזה. 

נפח ממוצע של כדורית דם אדומה Mean Corpuscular Volume - MCV

סימול: MCV

מה זה? מדד לבחינת נפח ממוצע של כדורית דם אדומה. 

גבולות הנורמה: 80-94 פמטוליטר (fL). ערכים משתנים בהתאם לגיל.

חריגה: ערך נמוך מהנורמה נקרא מיקרוציטוזיס, והוא עלול להיווצר עקב חוסר ברזל, תת-ספיגה של ברזל במעי, מחלות כליה שונות, סיבות גנטיות (טלסמיה) ומצבים של דמם רב. ערך גבוה מהנורמה נקרא מאקרוציטוזיס והוא מתבטא באנמיה מאקרוציטית האופיינית למצבים של חסר בויטמין B12, חומצה פולית ותת-תפקוד של בלוטת התריס.

התפלגות גודל תאי דם אדומים Red Cell Distribution Width - RDW

סימול: RDW

מה זה? מדד סטטיסטי לבחינת טווח השונות בגודל כדוריות הדם האדומות. מדד זה מסייע לנו לנתח ביתר דיוק את ה- MCV, שעלול להיות מטעה עקב שונות גדולה בין גודל הכדוריות. כאשר אוכלוסיית התאים הומוגנטית מדד השונות יהיה נמוך. אם אוכלוסית התאים הטרוגנית המדד יהיה גבוה ומחייב התיחסות ביתר זהירות לערכי ה- MCV.

גבולות הנורמה: 9%-14.5%.

חריגה: ערכים חריגים עלולים להצביע על הפרעה בייצור הדם.

כדוריות דם לבנות - White Blood Cells - WBC / לויקוציטים (Leucocytes)

סימול: WBC

מה זה? תאים חסרי המוגלובין, בעלי גרעין, המהווים חלק ממערכת החיסון בגוף. תפקידם להגן על הגוף מפני פולשים זרים, חיידקים, וירוסים ועוד. הם מתחלקים לחמישה סוגים: נוירופילים,לימפוציטים, מונוציטים, אאוזינופילים, ובאזופילים.

גבולות הנורמה: 4.50-11.0 (4,500 עד 11 אלף תאים למיקרוליטר מעוקב דם). בתינוקות, ערכי נורמה עליונים גבוהים יותר.

חריגה: עלייה ניכרת או ירידה ניכרת בתאי הדם הלבנים עלולים להעיד על מצב של דלקת. ניתן ללמוד על אופי הזיהום מסוג כדוריות הדם הלבנות שבמספריהן נרשם הגידול.  

 

בדיקות דם CBC

נויטרופילים Neutrophils - NEUT

סימול: NEUT

מה זה? תאים הנוצרים במח העצם. אורך החיים שלהם במחזור הדם הוא מספר שעות. הם משמידים חיידקים על ידי בליעתם בתהליך שנקרא פגוציטוזיס.

גבולות הנורמה: 40%-75% (מספר נוייטרופילים מתוך 100 לויקוציטים).  הערכים הנורמלים משתנים בהתאם לגיל.

חריגה: עלייה בכמות עשויה להעיד על מצב של דלקת או זיהום.

לימפוציטים Lymphocytes - LYMPH/LYM

סימול: LYMPH/LYM

מה זה? התאים היחידים בין תאי הדם המיוצרים במערכת הלימפה (מיוצרים גם במוח העצם), המהווים את מערכת החיסון. הם נחלקים ללימפוציטים מסוג B המייצרים נוגדנים, ולימפוציטים מסוג T הנלחמים בזיהומים באופן ישיר.

גבולות הנורמה: 20%-40% (מספר לימפוציטים מתוך 100 לויקוציטים). ערכי יחוס נורמלים משתנים בהתאם לגיל בעיקר בילדים.

חריגה: עלייה במספר הלימפוציטים עלולה להיגרם ממגוון מחלות וזיהומים, בעיקר זיהומים ויראליים.

אאוזינופילים Eosinophils - EOSIN/EOS 

סימול:  EOSIN/EOS

מה זה? תאי דם לבנים המאופיינים בגרנולות בעלות צבע כתום בולט. הם לוקחים חלק במערכת החיסון, בעיקר במלחמה בזיהומים טפיליים. קיימת נטייה להופעתם במצב של אלרגיה או אסתמה. 

גבולות הנורמה: 0%-6% (מספר אאוזינופילים מתוך 100 לויקוציטים).

חריגה: עלייה באחוז התאים מהווה סימן להימצאות גורם המביא לתגובה אלרגית או לזיהום בתולעים.

מונוציטים Monocytes - MONO

סימול: MONO

מה זה? המונוציט הוא סוג של תא בלען (פגוציט), קרי: תא הקולט לתוכו חלקיקים מסביבתו. תאים אלו זורמים בדם ובולעים פתוגנים ובעיקר נוטים לעבור התמיינות ולהפוך למקרופאג'ים, המצויים ברקמות הגוף. מבין תאי הדם הלבנים בדם הם הגדולים ביותר וגם הם שייכים למערכת החיסון. לתאים הללו חשיבות מרובה משום שהם אחראים לשפעול הראשוני של כל מערכת החיסון.

גבולות הנורמה: 3%-7% (מסך כדוריות הדם הלבנות).

חריגה: עלייה באחוז התאים מהווה סימן להתפתחות מחלות ויראליות שונות.

באזופילים Basophils - BASO

סימול: BASO

מה זה? תאי דם לבנים השייכים למערכת החיסון, אשר תפקידם העיקרי מתבטא בהרחבת כלי הדם בעת זיהום. 

גבולות הנורמה: 0%-2% (מסך כדוריות הדם הלבנות).

חריגה: עלייה באחוז התאים מהווה סימן להתפתחות זיהום או מחלות ויראליות שונות.

טסיות הדם / טרומבוציטים Platelets - PLT

סימול: PLT

מה זה? חלקי תא שמקורם בתא אם גדול מאוד שנמצא במח העצם שנקרא מגהקריוציט. טסיות הדם נחוצות בתהליך קרישת דם, הגלדת פצעים והפסקת דימומים.

גבולות הנורמה: 150,000-450,000 (למיקרוליטר דם).

חריגה: ערכים נמוכים (פחות מ- 50 אלף) עלולים להצביע על סיכון לדימום. ירידה בערכים עלולה להיגרם גם לאחר זיהום ויראלי. ערכים גבוהים עלולים להוביל, במקרים מסוימים, להיווצרות קרישים בדם

נפח ממוצע של טסיות Mean Platelet Volume - MPV

סימול: MPV

מה זה? מדד לבחינת נפח ממוצע של טסיות הדם. 

גבולות הנורמה: 7-11 פמטוליטר(fL).

חריגה: עליה חריגה בנפח הטסיות יכול להעיד על הרס של טסיות והיווצרות של טסיות צעירות במקומן.

תפריט ניווט תחתון