תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

ממעקב שנערך בקרב כ-350 איש, עולה כי ניתן לצמצם בכ-50% את שיעור ומשך אשפוזם של חולי לב ולשפר משמעותית את איכות חייהם. זאת באמצעות טיפול ומעקב קבוע המתבצעים שלא במסגרת אישפוזית. בעקבות נתונים אלה קיים במרכז הרפואי ת"א שירות, המציע טיפול כולל בחולים אלה.
 
אי ספיקת לב הינה מחלה מורכבת ביותר, הנגרמת כתוצאה מחלות ראשוניות של שריר הלב, אוטם שריר הלב המביא לנזק בשריר הלב מחלות דלקתיות לסוגיהן ועוד. הטיפול בחולים אלה מורכב מאוד ומחייב שילוב של אמצעים אבחנתיים וטיפוליים מגוונים.
חולי אי-ספיקת לב מטופלים בכל המסגרות הרפואיות הידועות - ממרפאות הקהילה, דרך מרפאות מומחים בבתי חולים, מחלקות אשפוז יום, מחלקות אשפוז בבי"ח ועד לטיפול נמרץ לב. ריכוז המעגל הטיפולי באופן מתואם, חשוב בכדי לשמור על איזון יעיל, שעיקר מטרתו היא לשפר את איכות חיי החולה ולהאריך את משך חייו.

השירות לטיפול בחולי אי ספיקת לב במרכז הרפואי ת"א, כולל למעשה את כל המעגל הטיפולי הנ"ל: מרפאות החוץ, אשפוז היום ומחלקות האשפוז.

השירות נועד לתת מענה לאוכלוסיית חולים הולכת וגדלה הלוקה באי ספיקת לב קשה, לחולים אמבולטוריים הזקוקים לטיפול יומי ולחולים עם הפרעות בקצב הלב, אשר אינם נדרשים לאשפוז מלא בבית החולים. השירות הוקם בעקבות מגמת עליה מתמדת בשכיחות ובעלות הטיפול בחולי אי ספיקת לב בארצות העולם המערבי, זאת למרות הטיפולים היעילים הקיימים בתחום זה.
כשני שליש מעלות הטיפול, הם בגין אשפוזים עקב החמרה באי ספיקת הלב, וכמו כן ידוע כי 35% מחולי אי ספיקת הלב חוזרים לאשפוז בתוך 6 חודשים מאשפוזם הקודם. יישום הטיפול התרופתי בהתאם להנחיות ומתן דגש על איכות הטיפול תוך מעקב קפדני, מביאים להקטנת שיעור ומשך האשפוז ב-50% ולשיפור איכות החיים של חולים אלה.
 
במסגרת השירות לאי ספיקת הלב, פועלת מרפאה ייחודית, המטפלת בכ-700 חולים ומקבלת כ-2,400 ביקורים לשנה. מבדיקת נתוני המרפאה עולה באופן חד משמעי, כי חל שיפור באיכות חייהם של מטופלים שהיו בטיפול ובמעקב קבוע, וירידה משמעותית במספר האשפוזים של חולים אלה בהשוואה לתקופה שקדמה להצטרפותם כמטופלי המרפאה. לאורך תקופת המעקב, חלה ירידה של 55% במספר ימי האשפוז עקב החמרה של אי ספיקת הלב, ירידה של 74% במספר האשפוזים המורכבים (הנשמה, הלם ספטי, הלם קרדיוגני) וכן ירידה משמעותית בתמותה.
 
חולים רבים זקוקים לטיפולים שאינם מצריכים אשפוז מלא בבית החולים, כגון מתן תוך-ורידי של תרופות שונות, העמסת תרופה תוך ניטור קצב הלב, היפוך חשמלי של פרפור הפרוזדורים וכדומה. על-מנת לתת מענה לצרכים אלה ולהשלים את מעגל הטיפול בחולי אי ספיקת הלב, נפתח לאחרונה במרכז הרפואי ת"א השירות לאשפוז יום קרדיולוגי. במסגרת זאת מטופלים חולים רבים, מתוכם חולים קשים ומורכבים, ע"י רופאים ממרפאת אי ספיקת הלב.
במסגרת השירות ניתנים עירויים של תרופות ייחודיות המביאות לשיפור מצב החולה - טיפולים משתנים וטיפולים שמרחיבים את כלי הדם וממריצים את שריר הלב; לפני מתן התרופות נלקחות בדיקות חיוניות כגון אלקטרוליטים, תפקודי כליה, ספירת דם וכדומה; מתבצעים תרשימי א.ק.ג. וצילומי חזה; מתבצעים ניקורים של נוזלים בקרום הריאה וניקורים לסילוק נוזלים המצטברים בחלל הבטן; וניתנים עירויי ברזל תוך ורידי במידת הצורך.


לאשפוז יום קרדיולוגי מתקבלים חולים המופנים מרופא בקהילה לצורך ביצוע היפוך קצב של פרפור הפרוזדורים, המתבצע ע"י קרדיולוג ומרדים. החולה נמצא תחת השגחה עד להתאוששות מלאה ומשוחרר לביתו אחה"צ.
המסגרת המשולבת של הטיפול בחולי אי ספיקת הלב נמצאת בקשר הדוק עם מרפאות ורופאי הקהילה, כאשר במספר מרפאות גדולות מתבצע מפגש חודשי של רופאי המרפאה עם רופא מצוות אי ספיקת הלב של המרכז הרפואי. כמו כן, במסגרת פעילות השירות מתקיימים ימי השתלמות לרופאים מהקהילה.

תפריט ניווט תחתון