תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


יפוי כח רפואי רגיל

אדם בגיר וכשיר משפטית יכול למנות מיופה כוח שיהיה מוסמך לקבל עבורו החלטות רפואיות (ולא כלכליות), במצב בו הוא יאבד את כשירותו המשפטית ולא יוכל להביע דעתו באשר לטיפול בו. ייפוי הכוח יכול למנוע את הצורך בפנייה לבית משפט לשם מינוי אפוטרופוס לגוף או קבלת הוראות לטיפול רפואי דחוף.
יפוי כח רפואי ייחתם בפני בעל מקצוע (רופא, אחות, עו"ס, פסיכולוג, עו"ד) וייכנס לתוקפו לאחר שהופקד אצל האפוטרופוס הכללי. אם לא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי - יהיה תקף לשנה. במידה וייפויי הכוח נכנס לתוקף במהלך אותה שנה, הוא ימשיך לעמוד בתוקפו.

חולה הנוטה למות והנחיות מקדימות

חולה הנוטה למות (חולה הסובל ממחלה חשוכת מרפא, תוחלת חייו אינה עולה על 6 חודשים והוא סובל סבל משמעותי)
הנחיות מקדימות- כל אדם (גם בריא), יכול לתת הנחיות מקדימות לגבי אופן הטיפול בו אם יהפוך להיות חולה הנוטה למות. בנוסף, יכול אדם למנות מיופה כח שיקבל עבורו החלטות של סוף החיים אם יהפוך להיות חולה הנוטה למות ולא יוכל לתת הנחיות לגבי אופן הטיפול בו בסוף החיים. 
יפוי כח לחולה הנוטה למות- מאפשר לאדם למנות אדם אחר שיקבל עבורו החלטות של סוף החיים אם יהפוך לחולה הנוטה למות. הוא ייחתם בפני שני עדים (שאינם האדם מיופה הכח או אדם בעל אינטרס כלכלי כלשהו בקשר למטופל).
מומלץ להפקיד הנחיות מקדימות ויפוי כח לחולה הנוטה למות במרכז להנחיות מקדימות במשרד הבריאות.


מידע נוסף

תפריט ניווט תחתון