תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

התמודדות עם מחלה מסוכנת היא חוויה קשה למטופל ולקרובים אליו. כאשר הסיכוי לריפוי נמוך - הטיפול הופך להיות מורכב יותר וההחלטות – מסובכות יותר.  חלק מן הטיפולים, אפילו אם יש הוכחה מדעית שהם יעילים, עלולים להיות בעלי תועלת נמוכה לחלק מהמטופלים. חלק מן הטיפולים עלולים גם לגרום לאי נוחות או אפילו לסבל. לעיתים המטופל מרגיש שהתועלת שהוא יפיק מן הטיפול אינה מצדיקה את הסבל שהטיפול גורם.

בבית החולים שלנו, אנחנו מקפידים לשתף את המטופל ואת משפחתו באפשרויות הטיפול השונות ומסבירים לו מהם היתרונות והחסרונות של כל טיפול. זכותו של המטופל להיות שותף להחלטות המתקבלות ולהסכים או לסרב לקבל כל טיפול המוצע לו. אם יבקש המטופל – ישתף הצוות גם את קרוביו במידע הרפואי ובתהליך קבלת ההחלטות.
הרופא המטפל, האחות או העובד הסוציאלי במחלקה יכולים לייעץ לך, המטופל, או לקרוביך לא רק בנושאי המחלה והטיפול אלא גם למי לפנות מחוץ לבית החולים כדי לקבל כל סיוע נוסף שיידרש.
בשאלות להלן  ניתן מענה לחלק מן השאלות הנפוצות המתעוררות בקרב מטופלים ובני משפחותיהם במצבים של מחלה קשה או סכנת חיים.


האם אני חייב/ת להסכים לכל טיפול המוצע לי?

לא. זוהי לא רק מדיניות בית החולים אלא גם החוק. החוק במדינת ישראל קובע, כי חובתו של הצוות הרפואי להסביר למטופל מראש את מצבו הרפואי ועל הטיפולים האפשריים במצבו, וזכותו של המטופל לסרב לקבל טיפול שהוא אינו מעוניין בו. עם זאת, יש להדגיש כי במידה והרופא סבור שהטיפול הוא חיוני – חובתו לפעול על מנת להעניק אותו למטופל.

האם הרופא חייב לתת טיפול מציל חיים או מאריך חיים בכל מקרה?

בדרך כלל כן, אך לא תמיד. כאשר המטופל סובל ממחלה שלדעת הרופא ניתנת לריפוי, חובה על הרופא לפעול כדי להציל או להאריך את חייו של המטופל. מצד שני, כאשר המטופל סובל ממחלה קשה שאינה ניתנת לריפוי וכאשר לדעת הרופא תוחלת חייו של המטופל אינה עולה על שישה חודשים, מותר לרופא, לבקשת המטופל, להימנע מפעולות שעלולות לגרום לו סבל מיותר.

ראו גם התייחסות משרד הבריאות לנושא הנחיות רפואיות מקדימות.


האם מותר לי לבחור אילו טיפולים יינתנו לי ואילו לא?

כן. באפשרות המטופל להתייעץ עם רופא בכיר במחלקה ולשוחח עמו על כל טיפול וטיפול וללמוד מהם היתרונות והחסרונות של כל טיפול. ניתן לבקש כי טיפולים מסוימים יינתנו ואילו אחרים לא יינתנו.

אני חושש/ת שבשלב מתקדם של המחלה לא אוכל להביע את רצוני באופן ברור. האם אפשר להשאיר מראש הנחיות שעל פיהן יפעל הצוות הרפואי?

כן. קיימות מספר אפשרויות להשאיר הנחיות מקדימות מראש. האפשרות המומלצת הינה ע"י דף "הנחיות רפואיות מקדימות" של משרד הבריאות (הטופס נמצא בדף תחת "טפסים": הבעת רצונו של חולה הנוטה למות כשיר - שאינו רוצה להוסיף לחיות - טופס לפי תקנה 14(א) לתקנות החולה הנוטה למות). זהו טופס מובנה שבו תוכל/י לפרט בדיוק מהן העדפותיך בנוגע לכל סוג טיפול (בדף משרד הבריאות. באפשרותך גם לשלוח את הטופס למשרד הבריאות ואז ההנחיות שהשארת יהיו זמינות בכל בית חולים. אפשרויות אחרות כוללות כל מסמך או מכתב חתום בנוכחות עדים או עורך דין. מסמכים אלו בדרך כלל פחות מפורטים ופחות ברורים מטופס ההנחיות המקדימות הקבוע בחוק.


למי מותר למלא דף הנחיות רפואיות מקדימות? האם מותר לי למלא אותו כבר עם גילוי המחלה? האם מותר לי להשאיר הנחיות רפואיות מקדימות גם אם אני בריא?

לכל אדם מעל גיל 17, בריא או חולה, מותר למלא דף הנחיות רפואיות מקדימות ואף לשלוח אותו למשרד הבריאות. ההנחיות ייכנסו לתוקף רק במקרה של מחלה חשוכת מרפא וכאשר תוחלת החיים קצרה מחצי שנה לדעת הרופא המטפל. חשוב לדעת שהנחיות שמולאו בזמן בריאות או בשלבים מוקדמים מאוד של מחלה יאבדו את תוקפן לאחר חמש שנים ויש לחדשן.


אני חושש/ת שבשלב מתקדם לא אוכל להביע את רצוני אבל אני לא מסוגל/ת ולא מעוניינ/ת לקבל את ההחלטות מראש. האם קיימות אפשרויות אחרות? האם אני יכול/ה לבקש מאדם קרוב אליי לקבל החלטות בשמי?

בהחלט. מותר ואפילו רצוי למנות אדם בשמך שיוכל לקבל החלטות עבורך גם במקרה שאת/ה תתקשה/י להביע את רצונותיך. השיטה המומלצת היא על ידי טופס ייפוי כוח מיוחד שיש לו תוקף חוקי. למסמכים אחרים, מכתבים או מינוי בעל פה אין תמיד תוקף חוקי אך הצוות ישתדל לפעול על פי הם בכפוף לשיקול הדעת המקצועי.איני יודע/ת מהיכן להשיג את הטפסים ולא כיצד למלא אותם

הצוות במחלקה יסייע לך להשיג את הטפסים וגם יסביר לך את כל הדרוש על מנת למלא אותם. הטפסים זמינים גם באתר האינטרנט זה וכן של משרד הבריאות ואצל רופא המשפחה.

האם מותר לי להתחרט לאחר מילוי הנחיות מקדימות או מתן ייפוי כוח?

כן, בהחלט. מותר בכל רגע לשנות את דעתך ומספיק להגיד זאת לצוות המטפל. אפשר גם למלא טפסים חדשים שיחליפו אוטומטית את הישנים.


אני לא מעוניינ/ת למלא טפסים או להשאיר הנחיות מקדימות וגם לא מיניתי מיופה כוח. אם מצבי ידרדר ולא אוכל לתקשר עם הסובבים אותי, איך יפעל הצוות המטפל?

במקרה שלא הושארו הנחיות מקדימות ולא מונה מיופה כוח, הצוות המטפל ינסה לברר מפי אדם קרוב אליך מה היו העדפותיך לגבי טיפולים מסוימים. אם לא יוכלו לברר מפי קרוביך, הצוות הרפואי יפעל לפי שיקול דעתו הרפואי מתוך הנחה שכל אדם מעוניין שחייו יוארכו. במקרה כזה עדיין יפעל הצוות על מנת להקל עליך ולמנוע סבל מיותר, גם במחיר של ויתור על טיפולים שאין להם תועלת משמעותית. יש לזכור שחובתו של הצוות בכל מקרה למנוע ממך כאב וסבל ללא קשר לקיומן של הנחיות מקדימות.


האם מותר לצוות הרפואי להפסיק טיפולים שכבר הותחלו?

תלוי בסוג הטיפול. טיפול שניתן במחזורים כגון דיאליזה או כימותרפיה מותר להפסיק, אך טיפול רציף כגון הנשמה, אי אפשר להפסיק מרגע שהחל. הנשמה שהופסקה מסיבות רפואיות – ניתן שלא לחדשה.


אני קרוב/ה של מטופל הסובל ממחלה קשה ואני מעוניינ/ת לייעץ לצוות הרפואי על העדפותיו של המטופל. האם הצוות הרפואי חייב להישמע לי?

כל עוד המטופל כשיר להביע את רצונותיו, הצוות ישתדל תמיד לפעול על פי רצונו המטופל עצמו. במקרה שהמטופל אינו כשיר משום שאינו בהכרה או צלילות מלאה, הצוות יידרש להתייעץ עם אדם קרוב למטופל על מנת לנסות ולברר את העדפותיו של המטופל. עם זאת, הצוות אינו מחויב לפעול על פי הנחיות האדם הקרוב במקרה שהן נוגדות את שיקול הדעת המקצועי.


אני קרוב/ה של מטופל ויש לי חילוקי דעות עם הצוות לגבי טובתו של המטופל, מה ניתן לעשות?

במקרים של חילוקי דעות בדבר הטיפול במטופל הסובל ממחלה קשה שאינו כשיר להביע את דעתו, ניתן לפנות לוועדה מיוחדת המתכנסת בבית החולים בתוך זמן קצר ומסייעת לגשר בין הצדדים או להכריע במחלוקת. ניתן לפנות לוועדה באמצעות הצוות במחלקה או בפנייה ישירה ליחידה לפניות הציבור בהנהלת בית החולים בטלפון: 03-6974730.


יש לי עוד הרבה שאלות, עם מי ניתן להתייעץ?

ניתן לפנות לאחות או לרופא המטפלים במחלקה/במרפאה והם יפנו אותך לאיש הצוות המתאים ביותר לייעץ ולענות על שאלות – בד"כ רופא בכיר, אחות בכירה או עובדת סוציאלית במחלקה.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת ומאחלים לכם בריאות מלאה!

תפריט ניווט תחתון