תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

כירורגיית חזה

המרפאה לניתוחי ריאות ובית החזה מהווה נקודת מפגש ראשונה בין חולים הסובלים ממגוון מחלות כירורגיות של בית החזה והריאות, ומציעה בדיקה והערכה ראשונית לכל נגע בבית החזה, בשלבי בירור שונים.

הביקור במרפאה

רצוי להגיע לפגישה ראשונה במרפאת כירורגית חזה, לאחר שבוצעה הערכה ראשונית על-ידי רופא ריאות. אולם, ניתן לבצע הערכה ראשונית זו כבר במסגרת המרפאה. אם ניתן יהיה לטפל בבעיה באמצעים לא פולשניים, יופנו המטופלים למחלקת הריאות, למחלקה האונקולוגית, או למחלקות אחרות לפי הצורך.

מטופלים שכבר אובחנו או טופלו במרכז הרפואי ת"א, והופנו למחלקת ניתוחי לב וחזה לצורך השלמת הטיפול בניתוח, יוזמנו למרפאה לצורך בדיקת רופא מקדימה, יקבלו הסבר על מהות הפרוצדורה, ותיבדק מידת התאמתם לפרוצדורה המוצעת. לאחר מכן, אם המטופל נמצא מתאים לפרוצדורה המוצעת, הוא יוזמן למרפאה טרום ניתוחית.

מעקב אחרי ניתוחי ריאות ובית החזה

  • במרפאה, הרופא יבדוק את המטופל ויחליט על הוצאת התפרים בעצמו. אם יחליט בחיוב, יוצאו התפרים על ידי האחות.
  • מטופלי ריאות שעברו ניתוח החשוד שמערב ממצא אונקולוגי, חייבים בתשובה פתולוגית. 
התשובה תינתן לידי המטופל אך ורק על-ידי הרופא, והיא מיועדת לרופא המשפחה או לרופא המפנה (רופא הריאות או האונקולוג).
העתק מהתשובה המודפסת יוכנס לתיק המטופל.
אם לא נמצאה תשובה, יזומן המטופל בשבוע שלאחר מכן למרפאת הריאות.

תפריט ניווט תחתון