תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

חטיבה כירורגית

פרטי היחידה

sd-c@tlvmc.gov.il כתובת זו הינה לצרכים אדמיניסטרטיביים בלבד ולא נועדה לזימון תורים או להתכתבות עם גורם רפואי
פקס: 074-7219817
בניין סוראסקי
אגף ג'
קומת קרקע

תפריט ניווט תחתון