תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

וידאו

חידושים בטיפול בטרשת נפוצה | ערוץ 10
אבחון וטיפול בטרשת נפוצה
ארנון קרני

קורות חיים

השכלה

אוניברסיטת תל-אביב
נוירולוגיה
נוירולוגיה
חקר אימונולוגי של טרשת נפוצה, אוניברסיטת הרווארד, בוסטון, ארה"ב
כ-  40 הצגות בכנסים מדעיים
כ- 30 פרסומים מקצועיים 
רשימת הפרסומים כפי שמופיעה באתר Pubmed
האיגוד הישראלי לנוירולוגיה
החברה הישראלית לנוירואימונולוגיה
האיגוד האירופאי לטיפול ומחקר בטרשת נפוצה

תפריט ניווט תחתון