תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

אינדקס המצבים הרפואיים

שיתוק מיתר הקול

שיתוק מיתר קול מתייחס למצב שבו יש איבוד מוחלט של האספקה העצבית למיתר הקול. איבוד העצבוב גורם למיתר הקול להיהפך לחסר תנועתיות. הטיפול בשיתוקי מיתר קול, כאשר יש הפרעה בקול והפרעה בבליעה, הוא ניתוח שבמסגרתו מיישרים את מיתר-הקול המשותק ומחזירים אותו לקו האמצע - זאת בכדי שהמיתר הנגדי יוכל לבצע את עבודתו ולאפשר סגירה טובה של המיתרים על מנת לאפשר קול טוב, בליעה טובה והגנה על דרכי האוויר. הניתוח מבוצע בהרדמה מקומית, דרך חתך בעור, ובו מוזז המיתר המשותק לקו האמצע על-ידי שתל פלסטי.

חולשת מיתר הקול

חולשה של מיתר הקול משמעה שהמיתר נע, אך תנועתו מוגבלת. מרבית הסובלים מחולשת מיתרי הקול מפצים על בעיית הסגירה של מיתרי הקול, בשימוש בשרירים הנמצאים מעל המיתרים. סימנים לחולשה כוללים צרידות, עייפות דיבורית, כאב לאחר דיבור, אי-נוחות בגרון בזמן דיבור ומאמץ בהפקת הקול.
בשלב הראשון, מופנה החולה לטיפול בדיבור אצל קלינאית תקשורת. במידה שהתוצאה מספקת, אין צורך בהתערבות כירורגית. במצב בו, למרות הטיפול השמרני, ישנה הפרעה בדיבור או בבליעה, מופנה החולה לניתוח. כאשר המרווח בין המיתרים הוא קטן, ניתן להזריק שומן למיתרי הקול על-מנת לקרבם זה לזה. במידה שהמרחק רחב, יש צורך בביצוע הניתוח שתואר לעיל, לתיקון שיתוק מיתר הקול.

יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון