תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

המטולוגיה - מעבדות
במעבדה מתבצעות בדיקות הקרישה הבאות:
  • תפקודי קרישה בסיסיים (PT, PTT) - בדיקות אילו בוחנות את תפקודם הכללי של מסלולי הקרישה השונים. כן נעשה ניטור לחולים המטופלים בנוגדי קרישה כגון קומדין. בנוסף, נבדקים תפקודי קרישה כגון רמת פיברינוגן, רמת די דימר וזמן תרומבין

בנוסף, נערכות בדיקות קרישה מיוחדות:
בדיקות לקרישתיות יתר - מקבץ בדיקות הנותן תמונה לרופא על תפקודי הקרישה של החולה בהקשר לנטיית יתר לפתח קרישי דם. הבדיקות נערכות באמצעות מבחני קרישה תפקודיים, או בבדיקות מולקולאריות חדשניות המבוססות על טכנולוגיית Real Time PCR. 

הבדיקות הללו כוללות, בין היתר:
  • בדיקות לאבחון מוטציות הקשורות לקרישתיות יתר - MTHFR, APCR, FII20210 
  • פנל בדיקות לקרישתיות יתר - כולל את הבדיקות המולקולאריות וכן בדיקות קרישה נוספות 
  • Circulating Anti-Coagulant
  • בדיקות רמות של פקטורי קרישה שונים.
  • אפיון ליקויים במנגנוני הקרישה הקשורים לחסרים בפקטורי קרישה: פקטורי הקרישה II, V, VII, VIII, IX, XI וכן VWF.
  • בדיקות לרמת תרופות נוגדות קרישה LMWH , Direct oral anticoagulants.
  • בדיקות לזיהוי HIT - Heparin Induced Thrombocytopenia .
  • בדיקות לרמת פעילות ADAMTS13 ולרמת הנוגדנים כנגדו.
  • במסגרת היחידה מופעל מערך בדיקות לתפקודי טסיות. בדיקות אילו מבוססות על מבחני אגרגציה בהם נבדקת הפעילות של טסיות הדם (תרומבוציטים) בתגובה למשפעלים שונים: ADP, קולגן, אפינפרין, ריסטוציטין. ע"י מבחני אגרגציה ניתן לבדוק גם עמידות לאספירין או לפלביקס

פרטי היחידה

03-6973580
בניין סוראסקי
אגף ה'
קומה 1

תפריט ניווט תחתון