מחקר שפורסם לאחרונה בכתב העת Pediatric Diabetes בדק את הקשר בין השמנה לסוכרת סוג 1


המחקר נערך בין השנים 2001-2004, וכלל 3,953 צעירים הסובלים מסוכרת מסוג 1 ו-2, ו-7,666 צעירים לא סוכרתיים, בגילאים 3-19. עודף משקל הוגדר כ-BMI בין האחוזונים 85-95 לגיל ומין, ואילו השמנת יתר הוגדרה כ-BMI מעל אחוזון 95.

נמצא, שבקרב ילדים עם סוכרת מסוג 2, השכיחות של עודף משקל הייתה 10.4% ושל השמנת יתר 79.4%. בקרב הילדים עם סוכרת מסוג 1, השכיחות של עודף משקל היתה 22.1% והיתה גבוהה מזו של ילדים שאינם חולי סוכרת (16.1%).

לעומת זאת, שכיחות השמנת יתר בקרב חולי סוכרת מסוג 1, היתה 12.6% בלבד. כצפוי, רוב חולי הסוכרת מסוג 2 סבלו מהשמנת יתר. לעומת זאת, בקרב צעירים עם סוכרת מסוג 1, נצפתה עלייה בשכיחות לעודף משקל אך לא להשמנת יתר, לעומת אוכלוסיה של לא סוכרתיים. מחקרים נוספים נחוצים על-מנת לבדוק את הקשר בין עודף משקל לסוכרת מסוג 1, הן בתור גורם סיכון והן בתור תחלואה נלווית.


מקור: 2009 Pediatric Diabetes

תפריט ניווט תחתון