רפואה גרעינית (איזוטופים)

מרפאות מומחים, מכונים

המכון לרפואה גרעינית מבצע מיפויים המאפשרים הדמיה של תהליכי מחלה, בעזרת שימוש בחומרים רדיואקטיביים.

 

מתן החומר נעשה על ידי הזרקה לוריד המטופל והצילום נעשה בעזרת מצלמות גמא או PET- CT, המזהות את הקרינה הנפלטת מגוף החולה ומתרגמות אותה לתמונה.

מהו בעצם מיפוי?

המיפוי הינו שיטת הדמיה המנצלת קרינה מחומרים רדיואקטיביים לצורכי צילום.
בניגוד לצילומי רנטגן, מקור הקרינה אינו ממכונת רנטגן חיצונית, אלא בחומרים המוזרקים או ניתנים לנבדק. מסיבה זו המצלמות במכון אינן מקרינות ומשך הבדיקה, ארוך ככל הנדרש, אינו משפיע על מידת הקרינה. מנת הקרינה אליה נחשף הנבדק מותאמת לצורכי האבחון וניתן לחזור על מיפויים בתכיפות הנדרשת לפי הוראות הרופא המטפל.

במה עליך להצטייד בבואך למכון?

 • במכתב הפניה מהרופא המטפל.
 • טופס התחייבות מקופת החולים או מגורם אחר, לבדיקה הספציפית.
 • דיסק עם הדמיה קודמת  (CT, MRI, US, צילום, מיפוי קודם), במידה ובוצעה.
 • יש להגיע למכון לרפואה גרעינית ביום הבדיקה ולצורך קבלת תשובה, עם תעודת זהות / רישיון נהיגה / דרכון / חוגר. ללא הצגת תעודה או בהצגת תעודה אחרת לא תתקבל/י לבדיקה ולא תקבל/י תשובה.

שלבי הבדיקה – צילום במצלמת גמא:

 • רישום- רישום בעמדת המזכירות והסדרת ההתחייבות הכספית.
 • מתן זריקה לוריד הנבדק - מוזרק חומר בהתאם לסוג המיפוי שעליו לעבור.
 • המתנה- משך ההמתנה בין מתן החומר לביצוע המיפוי הסופי תלוי בסוג המיפוי ויפורט בהמשך.
 • צילום- התנוחה בה יבוצע הצילום ומשך המיפוי משתנים מבדיקה לבדיקה.

בדיקת PET:

 • רישום- רישום בעמדת המזכירות והסדרת ההתחייבות הכספית.
 • ראיון – יבוצע על ידי אחות ורופא/ה.
 • המתנה למתן זריקה (בשלב זה חלק מהנבדקים ישתו חומר ניגוד).
 • מתן זריקה לוריד הנבדק.
 • המתנה בבידוד (והמשך שתיית חומר ניגוד בחלק מן הנבדקים).
 • צילום במכונת ה-PET/CT  (בחלק מהחולים הבדיקה תכלול הזרקת חומר ניגוד, בהתאם להפניה).

נהלי קבלת תשובה

• תשובות למיפויים יינתנו בצירוף דיסק עם הבדיקה עצמה.
• אין קבלת דיסק ללא תשובה כתובה.
• קבלת תשובות אפשרית בשתי דרכים: 
  

 

מיפויי לב או מצלמות גמא

בדיקות PET

הגעה פיזית למזכירות המכון

7 ימי עבודה*

4 ימי עבודה*

בדואר

14 ימי עבודה**

14 ימי עבודה**


 

• במידה והנבדק מעוניין כי מיופה כוח יקבל את התשובה עבורו, מומלץ כבר ביום הבדיקה להצטייד בטופס ייפוי כוח ולמוסרו למזכירות המכון.


*קבלת תשובות תלויה כמובן גם בדחיפות הרפואית של הבדיקה, לפי שיקול דעת רופאי המכון.
**במידהומעונייים לקבל את התשובה בדואר, יש לציין זאת במפורש בזמן הרישום במשרד. משך הזמן לקבלת תשובה אינו תלוי במכון ואובדן התשובה או הדיסק אינו באחריותנו.

 

פרטים ליצירת קשר

טלפון: 03-6973532

טלפון: 03-6973432

פקס: 03-6973895

דוא"ל: nucm-adm@tlvmc.gov.il


שעות קבלה

ימי א'-ה', בין השעות 18:00-08:00; ימי ו', בין השעות 11:30-08:00


כניסה למערכת

שלום, אורח