תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

דגשים לבדיקות PET-CT לילדים בהרדמה:

  • ילדים המיועדים לבצע בדיקת PET-CT בהרדמה ידרשו על ידי צוות מזכירות המכון לרפואה גרעינית לשלוח טרם קביעת התור טופס 17 ל PET- CT, טופס 17 להרדמה וכן הפנייה מהרופא.
    נבקש לציין על ההפניה שההרדמה מאושרת ולא קיימת הוראת נגד להרדמה.

  • מועד הבדיקה יהיה שילוב של דחיפות הבדיקה וזמינות צוות ההרדמה.
  • מכיוון ששעת ההרדמה תלויה גם במרדימים, חישוב לוח זמני הצום יעשה בהתאמה אחורה לשעת ההרדמה. תאום לוח זמנים פרטני יבוצע בעבור כל ילד באופן אישי.
  • לברורים נוספים ניתן לפנות למזכירות המכון, בטלפון: 03-6973532 

תפריט ניווט תחתון