תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א הוא גוף הפועל בתוקף תקנות יסודות התקציב. התאגיד עוסק במכירת שירותי בריאות איכותיים; פעילות לקידום בריאות; מחקר ופיתוח; הדרכת סטודנטים ועובדים בתחום הבריאות; ניהול כספי תרומות; רכש ציוד רפואי; בינוי, פיתוח ושיפור תשתיות המרכז הרפואי.

 

היחידות הפועלות במסגרת התאגיד, פועלות כיחידות כלכליות נפרדות אשר מנוהלות בשיטת הקרנות. העיקריות מבינהן הן: קרנות לפעילויות רפואיות, המכונות קרנות המלרם, קרנות מחקר ופיתוח, קרנות הדרכה והכשרה, קרנות תרומות, קרנות לבינוי ושיפוץ, קרנות העסקת עובדים, קרנות ליחידות או לפרויקטים מיוחדים.

 

תאגיד הבריאות מעסיק כ-2,000 עובדים, שעוזרים במתן שירות רפואי איכותי, הן במסגרת התאגיד והן בביה"ח.

תאגיד הבריאות חרט על דגלו מספר מטרות מרכזיות:

 • לפעול למען קידום הרפואה ופתוח השירותים במרכז הרפואי תל-אביב, בתיאום מלא עם הנהלת המרכז הרפואי ובכפוף להוראות משרד הבריאות.
   
 • ליזום, לקדם, לסייע, להשתתף ולבצע מחקרים רפואיים מעבדתיים, בין אם שימושיים ובין אם בסיסיים, בכל ענפי המדע הרפואי; לפתח שירותים לצרכי מחקר וכן לפתח ולהציע שירותים רפואיים ופרויקטים רפואיים למען החולים ולמען בריאות הציבור.
   
 • להשתמש בתשתיות ובאמצעים של המרכז הרפואי לצורך ייעול, הרחבת ומכירת שירותים לצדדים שלישיים, ובכלל זה הפעלת חדרי ניתוח, מכונים, מעבדות וציוד אחר של המרכז הרפואי.
   
 • לפעול לקידום השירותים הרפואיים ואיכותם; שיפור רמת השירות; ועשיית פעולות לרווחת החולים ולשיפור היחס לחולה במרכז הרפואי.
   
 • מתן תמיכה, ייעוץ וסיוע למרכז הרפואי בכל דרך אפשרית, בכל הקשור בבינוי, הקמה, הרחבה, אחזקה, תחזוקה ושיפור מבנים; פיתוח תשתיות; רכישת אספקה; העמדת ציוד ושאר שירותים במרכז הרפואי תל-אביב.
   
 • לפעול למען קיצור תורים של ממתינים לניתוחים, לאבחונים ולטיפולים שונים בבית החולים.
   
 • לבצע כל פעילות אחרת לקידום הרפואה בבית החולים ו/או לקידום הבריאות בכלל.
פרטים ליצירת קשר

טלפון: 03-6973781 - משרדי תאגיד הבריאות (הנה"ח, ספקים, משאבי אנוש)

פקס: 03-6973786כניסה למערכת

שלום, אורח