תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

קליטת יוד בבלוטת התריס מתבצעת במסגרת הערכה של תפקוד הבלוטה. לעיתים, כאשר בלוטת התריס מתפקדת ביתר פעילות או בתת פעילות, קליטת היוד בבלוטה חורגת מערכי הקליטה התקינים.


מהי מטרת הבדיקה?

מטרת הבדיקה, להעריך את קצב קליטת היוד ואת רמתו בבלוטת התריס. הנתונים המתקבלים מהבדיקה משמשים לחישוב המנה הטיפולית, ביוד I131, בשעת הצורך.


האם יש צורך בהכנות לקראת הבדיקה?

הפסקת טיפול בהורמון הבלוטה או תרופות אנטי-תירואידליות, בייעוץ הרופא המפנה. אם ביצע CT עם חומר ניגוד ב-3 החודשים האחרונים, יש לתאם את הבדיקה כעבור 3 חודשים.


מהו מהלך הבדיקה? 

הבדיקה מתבצעת במשך יומיים. ביום הראשון, עליך להיות בצום של כשלוש עד ארבע שעות (שתית מים מותרת). לאחר ראיון קצר על ידי טכנאי המכון, תקבל קפסולה המכילה כמות מזערית של I131 ראדיואקטיבי אותה עליך לבלוע. שעה לאחר מכן מותר לך לשוב לאכול ולשתות כרגיל. כשעתיים לאחר בליעת הקפסולה, טכנאי המכון יבדוק את קליטת היוד בבלוטת התריס. הבדיקה מתבצעת על ידי מכשור חיצוני, אינה כרוכה באי נעימות ואורכת דקות ספורות. בסיומה, תוכל לעזוב את המכון. ביום השני לבדיקה אין צורך בצום מקדים. טכנאי המכון יבדוק פעם נוספת את קליטת היוד בבלוטת התריס, בדומה להליך שביום הקודם. עם תום שלב הקליטה יבצעו לך מיפוי של הבלוטה, כמפורט להלן, להשלמת הבירור.

מיפוי בלוטת התריס:

בתחילת הבדיקה יוזרק לך לוריד החומר לביצוע הבדיקה. מיפוי הצוואר יתבצע כחצי שעה לאחר ההזרקה. משך המיפוי כ- 10 דקות.

במידה והופנית לבדיקה על מנת לקבוע מנת טיפול ביוד I131, עם תום הבדיקה, רופא המכון יראיין אותך ויקבע את המנה הטיפולית המתאימה לך. עם סיום הראיון, עליך לשוב למשרד הקבלה על מנת שיקבע עבורך תאריך לקבלת הטיפול ביוד I131.

 

האם ישנן תופעות לוואי לבדיקה?

לא ידועות תופעות לוואי לאחר ביצוע הבדיקות הללו.

למידע על מיפוי בלוטת התריס

תפריט ניווט תחתון