תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

מיפוי כל גופי עםI131 מתבצע לבירור מוקדי קליטת יוד פתולוגיים בצוואר ובשאר חלקי הגוף.


מיפוי הגוף לאחר מנה טיפולית של I131 

המיפוי מתבצע בין שבוע לשבועיים מיום קבלת הקפסולה הטיפולית. ערב הבדיקה על המטופל לדאוג לפעולת מעיים. ביום הבדיקה אין צורך בצום. לאחר השלמת הליך רישומי במשרד הקבלה, יתבצע המיפוי שאורך כ- 45 דק' עד שעה. לעיתים, בהתאם לתוצאות המיפוי ובכפוף להחלטת רופא המכון, יבוצע מיפוי SPECT-CT  אשר אורך כ-10 דקות.

 

מיפוי הגוף עם 5mci  I131 לאחר תירוג'ן

את זריקות התירוג'ן המטופל יקבל (לא במסגרת המכון) בימים ראשון ושני, ביום שלישי יש לתאם הגעה למכון בצום של 3-4 שעות, ובה המטופל יקבל קפסולה מהטכנאי, של  5mci I131 אותה עליו לבלוע. שעה לאחר מכן מותר לשוב לאכול ולשתות כרגיל, ומותרת שתיה חמה בלבד. בטרם השחרור לביתך, יימסרו על ידי הטכנאי,  היום והשעה המדויקים של המשך הבדיקה.

מיפוי הגוף יתבצע 48 שעות לאחר מכן.

מיפוי הגוף- ערב הבדיקה על המטופל לדאוג לפעולת מעיים. ביום הבדיקה אין צורך בצום.

לאחר השלמת הליך רישומי במשרד הקבלה, יתבצע המיפוי שאורך כ- 45 דק' עד שעה. לעיתים, בהתאם לתוצאות המיפוי ובכפוף להחלטת רופא המכון, יבוצע מיפוי SPECT-CT  אשר אורך כ-10 דקות.

תפריט ניווט תחתון