תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

מטרת הבדיקה

הבדיקה נועדה לאתר אדנומה של הפראתירואיד, כך שניתן יהיה להחליט על המשך הטיפול. הבדיקה נערכת בעקבות זיהוי ערכים גבוהים של סידן והורמון PTH  בדם.

האם יש צורך בהכנות לקראת הבדיקה?

הפסקת טיפול בהורמון הבלוטה או תרופות אנטי-תירואידליות, בייעוץ הרופא המפנה.
לא נדרש צום.  ביצוע  הבדיקה איננו כרוך בכאב.
במידה ונעשתה בעבר בדיקת הדמיה של הצוואר, יש להביאה למכון ביום הבדיקה.


מהו מהלך הבדיקה?

הבדיקה מתבצעת בשני שלבים, שנערכים בימים נפרדים.

שלב ראשון : MIBI
תחילה, מוזרק חומר רדיואקטיבי לווריד היד. כרבע שעה לאחר מכן, תחל סדרת צילומים של אזור הצוואר. הבדיקה מתבצעת בשכיבה, ואורכת לסירוגין קרוב לשעה. במהלך הבדיקה, על הנבדק להשתדל לא לזוז ככל הניתן. עם סיום בדיקה זו, הנבדק יכול לאכול ולשתות, ואף לעזוב את שטח המכון. כעבור שעתיים, הוא יחזור לסדרה נוספת של צילומים שבסופם ישתחרר לביתו.

שלב שני: מיפוי בלוטת המגן 
שלב זה מתבצע יומיים לאחר הבדיקה הראשונית, במטרה לאבחן בין תהליכים בבלוטת המגן לבין אדנומה של הפראתירואיד. בדומה לבדיקה הראשונית, גם כאן הטיפול מתחיל בהזרקת חומר רדיואקטיבי לווריד היד, שלאחריה יעבור הנבדק סדרת צילומים לצוואר שאורכת כ-30 דקות, ולאחריה הוא משתחרר לביתו.

רק לאחר השלמת בדיקת הממצאים בשלב השני, יינתנו תוצאות הבדיקה.


האם ישנן תופעות לוואי לבדיקה?

לא.

תפריט ניווט תחתון