תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

PET-CT 18F -FDOPA  כל גופי

*בדיקה זו איננה נכללת בסל הבריאות.

מהי מטרת הבדיקה?

הבדיקה משמשת להדמיית גידולים נוירואנדוקריניים, אשר אינם עשירים בקולטנים לסומטוסטטין ואינם קולטים FDG, להדמיית גידולים מסוג אינסולינומות וכן זו בדיקת הבחירה ב-Congenital hyperinsulinism.

 

האם יש צורך בהכנות לקראת הבדיקה?

  • להדמיית גידולים נוירואנדוקריניים אין צורך בצום או הכנה מיוחדת.

  • במקרים של הדמיית Congenital hyperinsulinism, הפסקת תרופות תבוצע אך ורק בייעוץ הרופא המפנה ורופאי המכון.

 

מהו מהלך הבדיקה?

לאחר הרישום במשרד הקבלה, הנבדק מתקבל ע"י צוות של רופא ואחות, אשר ישאלו על פרטים נוספים על מחלתו של הנבדק, יפתחו וריד והנבדק יקבל זריקה של החומר.

כעבור כשעה בבידוד, הנבדק יצטלם לכ-10 דקות.

 

האם ישנן תופעות לוואי לבדיקה?

לא ידועות תופעות לוואי לאחר ביצוע הבדיקות הללו.

 

Pet 18F-FDOPA מוח

 

מהי מטרת הבדיקה?

הבדיקה מבוצעת לנבדקים עם תסמונת נוירולוגית אקסטראפירמידלית, לצורך אבחנה או שלילה של מחלת פרקינסון.

 

האם יש צורך בהכנות לקראת הבדיקה?

על החולים להפסיק לפחות ל-24 שעות (רצוי 48 שעות) כל טיפול במחלת פרקינסון או שמשפיע על מערכת העצבים המרכזית וזאת בתיאום עם הרופא המפנה.

 

מהו מהלך הבדיקה?

לאחר הרישום במשרד הקבלה, הנבדק מתקבל ע"י צוות של רופא ואחות, אשר ישאלו על פרטים נוספים על מחלתו של הנבדק, יפתחו וריד והנבדק יקבל זריקה של החומר.

כעבור כשעה בבידוד, הנבדק יצטלם לכ-10 דקות.

 

האם ישנן תופעות לוואי לבדיקה?

לא ידועות תופעות לוואי לאחר ביצוע הבדיקות הללו.מיפוי מוח בשיטת  DAT


מהי מטרת הבדיקה?

כיום המעקב והבירור למחלת פרקינסון נעשה באמצעות שיטת PET  ובשימוש בחומר FDOPA.

מיפוי מוח בשיטת DAT, המשמש אף הוא למעקב אחר מחלת פרקינסון, נעשה כיום במכוננו במסגרת מחקר.

 

האם יש צורך בהכנות לקראת הבדיקה?

אין צורך בצום.

הפסקת תרופות – בייעוץ ברופא / החוקר המפנה.

 

מהו מהלך הבדיקה?

נבדקים אשר לא ידועה אצלם רגישות ליוד, יקבלו מטכנאי מספר טיפות של תמיסת לוגול עם מים. הלוגול הוא תמיסת יוד המיועדת לחסום את בלוטת המגן ומונע כניסת יוד רדיואקטיבי לבלוטה.

חצי שעה לאחר מכן, יוזרק לוריד יוד 123 DAT . ואז משוחררים ל 3-4 שעות.

במהלך שעות אלה אין הגבלות בשתייה/ אוכל / כל פעילות שהיא.

המיפוי יחל כ- 4 שעות לאחר ההזרקה ויימשך כשעה.


האם ישנן תופעות לוואי לבדיקה?

לא ידועות תופעות לוואי לאחר ביצוע הבדיקות הללו.

תפריט ניווט תחתון