תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

מניעת הטרדה מינית במרכז הרפואי ת"א (בהתאם לעיקרי החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח 1998)

מטרת החוק: לאסור הטרדה מינית, כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים.


מהי הטרדה מינית?
התנהגות בעלת אופי מיני הנכפית על האדם בניגוד לרצונו באמצעות מעשה או התבטאות מינית לא ראויה. הטרדה יכולה להיות: סחיטה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני, מעשה מגונה, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם, התייחסות מבזה או משפילה למינו; מיניותו או לנטייתו המינית של אדם.

מה לא ייחשב הטרדה מינית?
כל סוג של אינטראקציה שאינה מינית, וחיזורים הנעשים ברוח טובה, מתוך הסכמה הדדית ורצון חופשי.

דרכי פעולה בהן רשאי לנקוט מתלונן/ת:
החוק מציע מספר אפשרויות פעולה. ניתן לנקוט בכולן או בחלקן, במקביל או בזו אחר זו:
 • דין משמעתי פנימי - ניתן להתלונן על ההטרדה אצל האחראיות למניעת הטרדה מינית בעבודה, במטרה לפתוח בהליכי משמעת פנימיים.
 • פנייה אל בית הדין לעבודה - ניתן לתבוע מטריד/ה, מתנכל/ת ומעביד/ה וכן לתבוע פיצויים כספיים.
 • פנייה לבית משפט אזרחי - ניתן להגיש תביעת פיצויים נגד המטריד.
 • תלונה במשטרה - במטרה לפתוח בהליכים פליליים.

למי פונים?
בכל תלונה על הטרדה מינית או לקבלת מידע בנושא, ניתן לפנות לאחראיות על מניעת הטרדה מינית בבית החולים:
 • עו"ס סיון חבר, sivanh@tlvmc.gov.il ,052-4262113 ,03-6973651
 • עו"ד אורטל ביטן, ortalbi@tlvmc.gov.il ,050-2246040 ,03-6974738
 • עו״ד רועי אדרי, roeia@tlvmc.gov.il ,055-6630370 ,03-6974196
 • עו”ס ענת רפפורט, anatra@tlvmc.gov.il ,052-4262308 ,03-6974606
 • מר דין שניידרמן גבאי, deansg@tlvmc.gov.il ,053-8209912 ,03-6974607
 • גב' ליהי תורג'מן, lihitu@tlvmc.gov.il ,054-2608625 ,03-6973306
 • עו"ד שני וייס, shaniwi@tlvmc.gov.il ,054-2427866 ,03-6974264
 • ד"ר אדוה פרידלנדר בן, שלוחה פנימית edwaf@tlvmc.gov.il ,054-7621125 ,59012
 • מיכל נחום, michalna@tlvmc.gov.il , 054-6274144 ,03-6974602
 • אפרת שחם, efrats@tlvmc.gov.il , 052-7360100 , 03-6972510


  חשוב:
 • מנהל/ת או עובד/ת אשר נודע לו או נחשף להטרדה מינית יעביר המידע אל האחראיות.
 • בירור הנושא באופן עצמאי על ידי גורם אחר עלול להיחשב לשיבוש הליכי הבדיקה .
 • כל פנייה/ תלונה תיבדק בדיסקרטיות ופרטי הנפגע/ת לא יחשפו!


קישור לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998
תפריט ניווט תחתון