תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

איסור עישון במרכז הרפואי ת"א

הנהלת המרכז הרפואי ת"א, איכילוב מודיעה על איסור העישון ברחבי בית החולים.  ההוראה מיושמת החל מיום ג', ה-31.5.16 - היום העולמי ללא עישון:

- העישון מותר רק בפינות המיועדות לכך
- קנס של 1,000 ש"ח לעוברים על החוק

- בתוקף מ-31.05.2016 (יום ללא עישון)

מפת התמצאות - פינות עישון מותרות
רשימת פינות בהן מותר העישון:

  • בנין עופר, קומה 7 רחבת דק חיצונית
  • מטבח, רמפת ירידה לרחבת הרכש, בסמוך ל'יד שרה'
  • רחבת MRI 'ליס'
  • רחבת אנגיו 'ליס'
  • בניין שיקום, רחבת חוץ מול 'ליס'
  • מעבר ביה"ח 'דנה', בי"ס לסיעוד, רחבת דק חיצונית

תפריט ניווט תחתון