תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

שעות ביקור במחלקות האשפוז במרכז הרפואי


מחלקות בית החולים הכללי:

האגף הכירורגי, האגף הפנימי, מחלקות שיקום וגריאטריה: בכל ימות השבוע, בשעות: 07:30-21:30

מחלקת עור: בכל ימות השבוע, בשעות: 12:00-22:00; בימי ג' בשעות: 08:00-11:00, 14:30-22:00.


בית החולים ליס ליולדות ולנשים

  • מחלקת יולדות א' ומחלקת יולדות ב'- בכל ימות השבוע, בשעות: 10:30-11:50, 16:00-18:00, 19:00-20:30.
  • טיפול נמרץ בפג וביילוד- בכל שעות היממה, למעט בין השעות: 08:00-12:00
  • מחלקת נשים, וסיכון גבוה - בכל ימות השבוע, בשעות: 07:30-21:30


בית החולים "דנה דואק" לילדים

  • מחלקות האשפוז: בכל ימות השבוע, בשעות: 08:00-20:00
  • טיפול נמרץ ילדים: בכל שעות היממה.


מחלקות ויחידות טיפול נמרץ

  • מחלקת טיפול נמרץ כללי: בכל ימות השבוע, בשעות: 07:45-08:15, 13:00-14:00, 19:00-20:00
  • מחלקת טיפול נמרץ לב: בכל ימות השבוע, בשעות: 07:00-20:00
  • מחלקת טיפול נמרץ נוירולוגי: בכל ימות השבוע בשעות: 07:30-08:30, 12:00-13:00, 15:30-16:30, 18:00-20:00.
  • מחלקת טיפול נמרץ נוירוכירורגי: בכל ימות השבוע, בשעות: 08:00-09:00, 12:00-13:00, 18:00-19:00. 

תפריט ניווט תחתון