תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

נירה שניבאום סנדר

קורות חיים

השכלה

ביה"ס לרפואה ע"ש ג'ויס וארווינג גולדמן - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ילדים - ביה"ח לילדים ע"ש דנה-דואק, המרכז הרפואי ת"א

נוירולוגיה והתפתחות הילד - ביה"ח לילדים ע"ש דנה-דואק, המרכז הרפואי ת"א

רפואת ילדים

נוירולוגיה והתפתחות הילד 

​2012-2014 השתלמות בנוירולוגיה של העובר – Children's National Medical Center, Washington ,DC, USA

​רופאה בכירה, נוירולוגיה והתפתחות הילד

כ-8 פרסומים מקצועיים

כ-3  הצגות בכנסים מדעיים

רשימת הפרסומים כפי שמופיעה באתר Pubmed:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=schneebaum+sender

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=schneebaum+n

האיגוד הישראלי לנוירולוגיה ילדים

העמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו

הפורום לנוירולוגיה של הילוד

ILAE  - הליגה הישראלית למניעת אפילפסיה

​נוירולוגיה של העובר, נוירולוגיה של הילוד והפג

תפריט ניווט תחתון