תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

זינה גורביץ

קורות חיים

השכלה

1991-           השלמה לסמכות, בה"ס לסיעוד ע"ש שיינברון,ת"א.
1996-           קורס הדרכה קלינית בסיעוד, בה"ס לסיעוד ע"ש שיינברון, ת"א.
1995-1999      לימודי תואר BA באוניברסיטה הפתוחה, מחלקת ניהול וכלכלה (תואר במדעי החברה וניהול).

1999-2000    קורס על-בסיס בגריאטריה, ביה"ס לסיעוד בביה"ח "אסף הרופא".
2010-          התחילה לימודי MA לתואר בגרונטולוגיה (לימודי זקנה) התמחות במדיניות ומנהל

1991- אחות מעשית במח' גריאטריה א', המרכז הרפואי ת"א, ובהמשך אחות מוסמכת.
1995- מדריכה קלינית מחלקתית במח' גריאטריה א', המרכז הרפואי ת"א.
1996- סגנית אחות אחראית במח' גריאטריה א', המרכז הרפואי ת"א.
2004- אחות אחראית מח' גריאטריה א', המרכז הרפואי ת"א.

תפריט ניווט תחתון