תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

שרונה אבן טוב

קורות חיים

השכלה

2016 – ואילך, התוכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה-לימודי תעודה בפסיכותרפיה-הפקולטה לרפואה של הטכניון והחטיבה הפסיכיאטרית רמב"ם.

2016 – אחות מוסמכת לפסיכיאטריה. קורס על בסיסי בבי"ס ע"ש אדית וולפסון.

2014 – מוסמכת אוניברסיטה בבריאות הציבור (.M.P.H) בתוכנית למנהלים של אוניברסיטת ת"א.

2011 – מודולה בהדרכה קלינית בי"ס שיינבורן, איכילוב.

2003 – מטפלת באומנויות- לימודי תעודה בתוכנית התלת שנתית – המרכז להכשרת מטפלים ביצירה והבעה, מכללת בית-ברל.

1999 – קורס על בסיסי ברפואה דחופה, בי"ס שיינבורן, איכילוב.

1998 – בוגרת אוניברסיטה (B.A.) בסיעוד, התוכנית הכללית, בהצטיינות.

2013  ואילך אחות אחראית המרפאה לבריאות הנפש מבוגרים.

2010-2013 סגנית אחות אחראית במלר"ד איכילוב.

1997-2010 אחות צוות מלר"ד ומדריכה קלינית.

תפריט ניווט תחתון