תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

לוסי אדלין

קורות חיים

השכלה

2004-2007- אוניברסיטת בן-גוריון, באר-שבע, ישראל, תואר שני בסיעוד.

2001-2002- ביה"ס האקדמי לסיעוד  ע"ש שיינברון, איכילוב, תל-אביב,ישראל, קורס הדרכה קלינית בסיעוד.

1999-2000- ביה"ס האקדמי לסיעוד תל-השומר, רמת-גן, ישראל, קורס טיפול נמרץ ילדים ופגים.

1993-1997- אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב, ישראל התכנית הכללית לתואר בוגר בסיעוד, ביה"ס האקדמי לסיעוד בלינסון, BA אחות מוסמכת.

2017        - מנהלת הסיעוד, בית החולים ל"יס" ליולדות ונשים

2016 ועד היום-מ"מ מרכזת תחום בכירה מידע ומחשוב בסיעוד, הנהלת הסיעוד, המרכז הרפואי ת"א.

2013-2014- השתתפות פעילה לקראת אקרדיטציה  , חברה בוועדות תרופות והדרכת המטופלים.

2012 -2016-אחראית על פיילוטים של ציוד חדש בבית החולים לילדים"דנה".

2005 -2016- אחות אחראית בכירורגיה מוגברת ילדים בבי"ח ע"ש "דנה-דואק" .

2003-2005- סגנית אחות אחראית ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בבי"ח ע"ש "דנה-דואק" .

2000-2003- רכזת הדרכה ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בבי"ח ע"ש "דנה-דואק" .

1997-2004- אחות ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בבי"ח ע"ש "דנה-דואק" .

2012-  Pediatric nursing conferences, Boston, USA , הצגת פוסטר בנושא:  "Perception of parents, nurses and physiciancs at "Dana-Dwek" children"s hospital:family-centered care".

2009- ארגון כנס הסיעוד הארצי ה-2 בכירורגית ילדים, בית-החולים ע"ש סוראסקי ,תל-אביב .

2009- יום עיון לשכת האתיקה של האחיות והאחים בישראל, כפר-המכבייה,רמת-גן, הצגת נושא "טיפול במטופלים אזרחי הראשות הפלסטינאית".

2008- תחרות שיפור איכות הטיפול, בית –החולים ע"ש סוראסקי, הצגת נושא "שיפור מערך הדרכה סיעודית".

2007- כנס הסיעוד הארצי ה-1 בכירורגית ילדים,באר-שבע, הצגת מקרה-התמודדות צוות סיעודי עם מטופל פלסטינאי.

2003- 4th World congress on Pediatric Intensive Care, Boston, USA , הצגת פוסטר בנושא "קבוצת תמיכה להורים לילדים עם טרכאוסטום".

תפריט ניווט תחתון