תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

יפעת אלקלעי

קורות חיים

השכלה

​PhD בביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר אוניברסיטת ת"א

​כ-7 הצגות בכנסים מדעיים

​כ- 8 פרסומים מקצועיים
רשימת הפרסומים כפי שמופיעה באתר Pubmed

תפריט ניווט תחתון