תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

גבי אייזנברג-רומנו

קורות חיים

השכלה

אוניברסיטת ת"א, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

המרכז לבריאות הנפש שלוותה

פסיכיאטריה

2015: Reproductive psychiatry seminar, and Inter-Personal Therapy (ITP)-Level A workshop .LaTeppe Medical Center, Tain L'Hermitage, France

2009: Good Clinical Practice - Performance of Clinical Trials and Proper Clinical Practices. Association of Clinical Research Professionals Under the auspices of the Israel Medical Association

2005-2009: התוכנית לפסיכותרפיה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה  אוניברסיטת ת"א, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר.

2002-2005: לימודי המשך בפסיכיאטריה, בית הספר ללימודי המשך ברפואה אוניברסיטת ת"א, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר.

אפריל 2016- הווה: מנהלת שירות בריאות הנפש של האישה, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

2012-2016: מנהלת המרפאה לבריאות הנפש של האישה במעגל הפריון, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

2008-2016: רופאה מומחית, מרפאת בריאות הנפש, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

2008-הווה: מדריכה קלינית, ביה"ס לרפואה, אוניברסיטת ת"א, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר.

2015 – 2016: מרצה בתוכנית ייעוץ וטיפול נפשי למטופלי פוריות, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב.

1. Aisenberg Romano G., Ben Rafael S. (2013) Tokophobia - Treating childbirth fear, at term, without medication. The 18th world congress on controversies in obstetrics, gynecology and infertility.Vienna, Austria. (Oral presentation). Invited speaker.

2. Aisenberg Romano G. (2014) Clinical management of women with psychiatric symptoms throughout Assisted Reproductive Treatments (ART). The18th Annual meeting of the Israel society for biological psychiatry. Hagoshrim, Israel. (Oral presentation(

3. Aisenberg Romano G. (2015) Tokophobia - Treating childbirth fear. Reproductive Psychiatry Seminar. LaTeppe Medical Center, Tain L'Hermitage, France. (Oral presentation). Invited speaker.

4. Aisenberg Romano G. (2016)  Holding the silent baby-The psychiatric aftermath of still birth. 18th Conference of the International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, Malga, Spain. (Oral presentation)

1. Aisenberg Romano G., Kazav E., Gal G., Mendelovitch S., Ginsburg Y and Levkovitz Y. Impairment of subliminal priming in patients suffering from schizophrenia demonstrated by performance on a masked priming task. Israel Journal of Psychiatry.2005,41:23.

2. Aisenberg Romano G., Meibum H., Bloch M. The association between psychiatric symptomatology and IVF: Mechanisms of action, and effect on the course and results of treatments. Psychiatry Updates and Reviews.2009.3:8-9.

3. Aisenberg Romano G., Ravid H., Zaig I., Schreiber S., Azem F., Shachar I and Bloch M . The Psychological Profile and Affective Response of Women Diagnosed with Unexplained Infertility Undergoing in Vitro Fertilization. Archives of Women's Mental Health.2012.15:403–411.

​ההסתדרות הרפואית בישראל

האגוד הישראלי לפוריות

העמותה לפסיכוסומטיקה במיילדות וגנקולוגיה בישראל

בריאות הנפש של האישה, פסיכיאטריה פרינטלית

תפריט ניווט תחתון