תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

​מטרות המרכז:


  • לקדם את חזון המרכז הרפואי תל אביב להעניק רפואה מובילה ואנושית באופן שווה לכל באמצעות טובי הרופאים והצוות הרפואי כולו, תוך הצטיינות בהוראה, מחקר ופיתוח ולמען בריאות כלל התושבים בארץ ובעולם. 
  • לשפר את איכות הרפואה הניתנת במרכז הרפואי תל אביב ובארץ באמצעות שיפור מיומנויות קליניות, מיומנויות תקשורת והיבטי בטיחות המטופל.
  • לספק פלטפורמה בטוחה המעודדת את הצוותים הרפואיים להתאמן ולאפשר למידה וטעיה בסביבה מבוקרת, ניהול תהליכי חקר הערכה ומשוב.
  • להטמיע תרבות למידה מתמשכת, חווייתית ואפקטיבית באמצעות סימולציות, בתחומים הרפואי התקשורתי והבטיחותי במרכז הרפואי ובארץ.תפריט ניווט תחתון