תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

קורס POCUS  למתחילים


  • מטרת הקורס שיפור תהליך אבחנה כחלק מבדיקה גופנית ולזירוז הדמיה ממוקדת נוספת ושיפור הטיפול בחולה באמצעות ביצוע פעולות מונחות על קול. 
  • הקורס מיועד למתמחים מכלל התחומים, סטודנטים לרפואה במסגרת סבב, רופאים מהקהילה, סטז'רים וצוות סיעוד להכשרה.  
  • משך הקורס 5 ימי הדרכה מלאים 2 פעמים בשנה, בין לבין הזדמנות להתלוות למומחה להמשך הכשרה בעבודה קליניתתפריט ניווט תחתון