תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

​נטע פור אייזנברג 

מנהלת מט"ס
  nettap@tlvmc.gov.il

דר' טלי קפואה 

מ"מ מנהלת שירות למרכז סימולציה והשתלמויות רופאיםמומחית רפואה דחופה ילדים

talic@tlvmc.gov.il

אביב קורן 

רכזת בכירה  
avivk@tlvmc.gov.il

תפריט ניווט תחתון