תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

קורס תורן חדר מיון בביה"ח


  • מטרת הקורס זיהוי DD של מטופל לפי 5-DSM כולל הכרת בסיס החוק לטיפול בחולי נפש, נהלי עבודה מול כונן, הכרת נהלי עבודה מול רופאי מיון, זיהוי החולה האורגני. 
  • הקורס מיועד למתמחים פסיכיאטרים בחצי השנה הראשונה להתמחותם בביה"ח הכלליים. 
  • הקורס ייערך במסגרת יום הדרכה מלא פעם בשנה.


קורס תורן חדר מיון ביה"ח פסיכיאטרי

  • מטרת הקורס זיהוי DD ואבחנה של מטופל לפי 5-DSM  הכרה מעמיקה של החוק לטיפול בחולי נפש, הכרת נהלי עבודה מול כונן, זיהוי החולה האורגני כולל ידע בבדיקה גופנית ביצוע אק"ג ופענוחו. 
  • הקורס מיועד למתמחים פסיכיאטרים לאחר שלב א' בביה"ח פסיכיאטריים. 
  • הקורס ייערך במסגרת יום הדרכה מלא פעם בשנה.תפריט ניווט תחתון