תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

קורס מיומנויות טיפול נמרץ

מטרת הקורס- הכשרה לביצוע מיומנויות טיפול נמרץ בסיסיות כולל אינטובציה וניהול נתיב אוויר, עקרונות הנשמה בסיסיים, הכרת מכונת הנשמה ושיטות הנשמה, טיפול באתגרים וסיבוכים שכיחים בחולה המונשם, עקרונות טיפול בשוק, הכנסת וריד מרכזי תחת אולטרסאונד, וניקור פליאורלי ופריטוניאלי. 

הקורס יתקיים במסגרת 2 ימי הדרכה מלאים פעם ב-6 חודשים. 

הקורס מיועד למתמחים לאחר 3 חודשי התמחות לפחות בפנימית או מיוןתפריט ניווט תחתון