תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

קורס רפואה דחופה מיומנות בסיס


  • מטרת הקורס להקנות ידע וכלים מתאימים לניהול וטיפול קריטי בחדר הלם וכולל היכרות עם נושאי דגל ברפואה דחופה, שליטה ב-CRM וכן הקניית כלי תחקיר נכונים. 
  • הקורס מיועד למתמחים בשלבי התמחות מתקדמים וכהכנה לשלב ב'. 
  • הקורס יתקיים במסגרת יום הדרכה מלא, 4 פעמים בשנה.


קורס פרוצדורות רפואה דחופה

  • מטרת הקורס להדריך לביצוע פרוצדורות חיוניות ברפואה דחופה תוך הכרת האינדיקציות לביצוע, הכנת הציוד, סדר הפעולות הנדרש ואופן השימוש וזאת תוך טכניקה נכונה: קיצוב חיצוני, הכנסת נקז חזה בין-צלעי, הכנסת צנתר וריד מרכזי.
  • הקורס יתקיים במסגרת יום הדרכה מלא, 4 פעמים בשנה. 
  • הקורס מיועד למתמחים ברפואה דחופה.


תפריט ניווט תחתון