תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תוכן עניינים

קורס  CRM הרדמה


מטרת הקורס היכרות עם תרופות הרדמה בסיסיות, הכנת ציוד לביצוע RSI והכרת השלבים בביצועו, ביצוע פעולות ראשוניות לטיפול באספירציה, ניהול צוות חדר ניתוח במצב חירום ברמה בסיסית.
הקורס מיועד למתמחים בהרדמה לפני תחילת ההתמחות. הקורס יתקיים במסגרת יום הדרכה מלא.תפריט ניווט תחתון