תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

עיניים - מערךשירות רפואה מרחוק DocTalk עיניים – ״עזרה ראשונה״ 


מטרת השירות:
 • מטרת השירות היא להעריך את מידת דחיפות הטיפול הרפואי במקרים של מחלות עיניות, ובמידת האפשר להמליץ על טיפול רפואי ראשוני עד לבדיקה מלאה של רופא עיניים. אין בייעוץ זה להחליף בדיקה של רופא עיניים. 

הנחיות טרם ביצוע הייעוץ: 

 • במידה וקיימים ממצאים חיצוניים כגון אודם עיני, נפיחות או שעורה בעפעף - נא לצלם באמצעות טלפון נייד באופן ברור ומקרוב כל עין בנפרד וכמו כן לצרף תמונה מלאה של הפנים, ולהעלות את התמונות לאתר הייעוץ לפני השיחה עם רופא העיניים. 
 • נא להכין רשימה של מחלות כלליות, תרופות קבועות, ומחלות עיניים או ניתוחי עיניים בעבר. 


דוגמאות למקרים המתאימים לייעוץ טלהמדיסין:

 • שעורה – נפיחות ממוקדת בעפעף. 
 • אודם בשתי העיניים מלווה בהפרשות מימיות. 
 • יובש עיני או דלקת של העפעפיים (בלפריטיס).
 • דימום קל פתאומי תחת לחמית העין.

דוגמאות למקרים שאינה מתאימים לייעוץ טלהמדיסין ומצריכים פניה דחופה לבדיקה אצל רופא עיניים:
 • ירידה חדה בראיה, שינוי פתאומי בראייה, כאב עיני משמעותי, ראייה כפולה. 
 • הופעה של הבזקים, תחושת מסך, וילון, או נקודות שחורות חדשות מול שדה הראייה. 
 • חבלה עינית כולל חשד להמצאות גוף זר בעין, כוויה כימית בעין. 
 • אודם בעין במטופל המרכיב עדשות מגע. 
 • עין אדומה וכואבת מלווה בירידה בראייה לאחר ניתוח עיני. 


תפריט ניווט תחתון