תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

איריס וינרלק

קורות חיים

השכלה

1997-2000: תואר מוסמך (MA) בסיעוד (מסלול תזה). החוג לסיעוד אוניברסיטת תל-אביב
1995        : מצוינות בניהול: קורס ללימודי המשך. הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב
1987-1989: תואר בוגר (BA) בסיעוד. החוג לסיעוד, אוניברסיטת תל-אביב
1985        : קורס על בסיסי בטיפול נמרץ. בית ספר לסיעוד שיינברון
1981-1984: הסמכה בסיעוד. בית ספר לסיעוד שינברון
1980:        קורס הדרכה. בית ספר לרפואה צבאית (בה"ד 10)

2011-        : מרכזת תחום בכירה, משל"ט, הנהלת הסיעוד, המרכז הרפואי ת"א
2004- 2011: מרכזת תחום בכירה הדרכה ופיתוח צוות, הנהלת הסיעוד, המרכז הרפואי ת"א
1997-2004 : אחות אחראית טיפול נמרץ לב, המרכז הרפואי ת"א
2002- 2006: הוראת קרדיולוגיה (רפואי וסיעודי). בית ספר לסיעוד שיינברון
1998- 2013 : מרצה משנה בחוג לסיעוד , הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב
1994          :ממלאת מקום אחות אחראית. ניתוחי לב-חזה, המרכז הרפואי ת"א
1992-1994  : רכזת הדרכה אגפית. האגף לקרדיולוגיה, המרכז הרפואי ת"א
1989-1992 : מרכזת קורס טיפול נמרץ (איזורי). בית ספר לסיעוד שיינברון
1987-1989 : מדריכה קלינית. טיפול נמרץ לב, המרכז הרפואי ת"א
1984-1987 : אחות מוסמכת. טיפול נמרץ לב, המרכז הרפואי ת"א

 •   "Enhancing Performance by Evaluation"
  Tina Shamis • Iris Winerlack
  March 2006,Seol, Korea
 • "Fighting a different kind of battle"
  Tina Shamis • Iris Winerlack • Dvora Goren • Prof. Shapira
  2006,Auckland, New Zealand
 • "Operation Room Nurses , Why they leave, and how we can keep them?
  Tina Shamis • Iris Winerlack • Ruth Sasportas • Arik Lilayev
  2007, Macau, China.
 • "Nurses' emotional coping with routine unexpectedness in an intensive cardiac-care unit", 2007, (ICN), Yokohama, Japan

 

תפריט ניווט תחתון