תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

דיסקציה צווארית

הדיסקציה הצווארית מיועדת לכריתת בלוטות לימפה צוואריות, כאשר ידוע או קיים חשש להתפשטות מחלה ממארת לבלוטות אלו. ברוב המקרים כיום, אנו מסוגלים לבצע ניתוחים משמרים ולכרות רק אזורי צוואר בסיכון גבוה לגרורה. בשנים האחרונות, ביצענו מאות דיסקציות צוואריות מסוגים שונים, כאשר מרביתן היו כריתות סלקטיביות של אזורים מסוימים בצוואר (selective neck dissections). מעטות היו דיסקציות רדיקליות עם שימור חלק ממבני הצוואר, ומקרים ספורים עברו דיסקציה צווארית רדיקלית, כפי שהיה מקובל לבצע ברוב החולים בעבר. כתוצאה מכך, הניתוחים התקצרו מאוד והסיבוכים הניתוחיים נדירים ביותר. החולים מסוגלים להתנייד, לאכול ולחזור לעיסוק יומיומי כבר יום-יומיים לאחר הניתוח.

 

דיסקציה צווארית פרה-טרכיאלית (Paratracheal neck dissection)

זהו סוג של דיסקציה צווארית, המיועד לאותם חולים עם גרורות של גידול ממאיר של בלוטת המגן. הניתוח, שמטרתו לסלק את המחלה הגרורתית מהאיזור הסמוך לבלוטת המגן, בקרבת העצב החוזר, מבוצע באופן שכיח במחלקתנו. במרכז מבוצעות עשרות דיסקציות מסוג זה (חד או דו צידיות), עם אחוז אפסי של סיבוכים.

תפריט ניווט תחתון