תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

מהו מיפוי ואפיון כלי דם מוחיים?

הדמיית כלי דם ב- MRI מאפשרת קבלת מידע מפורט על מבנה ותפקוד מערכת כלי הדם במוח ללא חשיפה לקרינה מייננת. למערכת הדם המוחית חשיבות רבה הן באספקת חמצן ואנרגיה לתאים השונים, והן בסילוק פסולת. פגיעה במערכת הדם עלולה לפגוע בתפקוד התאים במוח ולגרום לחסך נוירולוגי. בנוסף, במחלות מוח רבות ובמחלות כלל גופיות כגון סוכרת ולחץ דם, יש פגיעה גם במערכת הדם המוחית. אפיון מקיף של המערכת עשוי לסייע רבות לאבחון, מעקב והבנת המנגנונים של התפתחות מחלות השונות.
במכון סגול לתפקודי המוח, פיתחנו בשנים האחרונות מספר כלים לרכישה ולעיבוד מתקדם של הדמיית כלי דם מוחיים. שיטות מתקדמות אלו מוצעות מטעם המרכז כיום לקהל הרחב בארץ ובעולם.

מהם השימושים של שיטת ההדמיה?

לשיטות הדמיה של כלי דם מוחיים יש שימושים רבים במצבים של פגיעה ישירה בכלי הדם כגון לאחר שבץ או במצב של חסימה (מלאה או חלקית) של כלי דם מרכזיים. בנוסף, במקרים של גידולי מוח ממאירים, הערכה של כמות כלי הדם ברקמה, איתור כלי דם חדשים ואי תקינות (מחסום דם–מוח) , מהווים בסיס לאבחון, סיווג וקביעת דרגת הממאירות.

מהלך הבדיקה

השיטות להדמיית כלי דם המבוצעות במכון משולבות בבדיקת ה-MRI או fMRI אך כרוכות בהארכה של זמן הבדיקה הכולל. בחלק מהשיטות נדרשת הזרקה דינאמית של חומר ניגוד המקובל בבדיקות שגרתיות.

במכון נעשה שימוש במספר שיטות הדמיה מתקדמות הכוללות:

  • Dynamic Susceptibility Contrast- DSC – שיטה להדמית הפרפוזיה המוחית המבוצעת במהלך הזרקת חומר ניגוד. באמצעות שיטה זו ניתן להעריך את זרימת ונפח הדם המוחי.
  • Dynamic contrast-enhanced imaging - DCE  - שיטה נוספת המתבצעת במהלך הזרקת חומר ניגוד, ומאפשרת בנוסף למדדים של זרימה ונפח הדם המוחי, קבלת מיידע כמותי על אי תקינות מחסום דם-מוח. 
  • ASL- Arterial Spin Labeled – שיטה המאפשרת הערכה של זרימת הדם המוחית ללא צורך בהזרקה של חומר ניגוד.
  • Vasomotor reactivity - VMR– שיטה המאפשרת הערכת יכולת ההתרחבות של כלי דם קטנים (תכונה הקיימת בכלי דם תקינים). בשיטה זו מתבצעת סריקת MRI תחת מטלה של נשימת אויר מועשר ב CO2 (~7%). בכלי הדם הבריאים תהיה התרחבות של כלי הדם בתגובה לנשימה של האוויר המועשר ב CO2. בכלי דם פתולוגים לא תהיה התרחבות כתגובה לנשימה של אויר מעושר ב CO2.

ניסיון מכון סגול לתפקודי המוח

למכון ניסיון של שנים רבות בתחום, הנרכש באמצעות קבוצת מחקר המתמקדת במיפוי כלי דם מתקדם. השילוב הצמוד בין מחקר וקליניקה ושירות קליני במרכז, מאפשר יישומים מיידים של שיטות מתקדמות, המסייעות לחולה ולרופא המטפל

דוגמאות למיפוי ואפיון כלי גם מוחיים ומחסום דם-מוח
דוגמאות למיפוי ואפיון כלי גם מוחיים ומחסום דם-מוח

בתמונה שלמעלה מודגמים כלי הדם המוחיים של ילד הסובל ממחלת כלי דם (מויה מויה).
כלי הדם הפתולוגים במחלה זאת (בצד ימין בתמונה), הינם מעקפים הנוצרים במוח, ומודגמים בבירור באמצעות ההדמיה המתקדמת. השיטה שפותחה במכון מאפשרת הערכה כמותית של כלי הדם הלא תקינים ומעקב אחר השינוי בהם לאורך זמן ובתגובה לטיפולים שונים.

כימות מקיף של מאפיינים שונים במערכת הדם המוחית

 כימות מקיף של מאפיינים שונים במערכת הדם המוחית

בתמונות מוצגות מפות של מדדים שונים של כלי הדם, השייכות לנבדק עם גידול ממאיר מסוג גליובלסטומה שנסרק במכשיר ה- MRI בשיטה- Dynamic contrast-enhanced imaging) DCE). באמצעות כלי שפותח במרכז חושבו מפות שונות המאפשרות הערכה מקיפה של מבנה ותפקוד כלי הדם המוחיים.
באמצעות הבדיקה, מתאפשר שיפור של האבחון כמו גם ניבוי מוקדם לתגובה לטיפול. כפי שניתן לראות, באזור הגידול יש ריבוי של כלי דם שאינם תקינים.

 

מדידת ראקטיביות של כלי דם

 מדידת ראקטיביות של כלי דם

אחת התכונות החשובות של כלי דם (בעיקר כלי דם קטנים) היא יכולתם להתרחב ולספק דם רב יותר בשעת הצורך, מדד הידוע כראקטיביות של כלי הדם. יכולת זו של כלי הדם, ניתנת למדידה  בבדיקת MRI בזמן נשימה של אויר מועשר ב CO2. 
בתמונות מוצגת מפה של ראקטיביות כלי הדם (מצד שמאל) ושל הטריטוריות השונות (אזורים שונים המקבלים אספקת דם מכלי דם שונים).

תפריט ניווט תחתון