תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים


אקוקרדיוגרפיה עוברית או אקו לב עובר 
הגדרה:  בדיקת אולטרסאונד מיוחדת להערכת לב העובר ברחם אמו המבוצעת במשך ההריון.


מומי לב מולדים נוצרים עקב התפתחות לא תקינה של הלב וכלי הדם הגדולים במהלך חיי העובר. מומים אלו פוגעים בכ 8 מכל 1000 לידות חי ומהווים את קבוצת המומים הגדולה ביותר, וסיבת המוות השניה בילודים לאחר סיבות פרינטאליות. כחצי ממומי הלב נחשבים לקשים ומחייבים התערבות צינתורית או ניתוחית בחודשי החיים הראשונים. מומים תלויי דוקטוס מהווים קבוצה מיוחדת המחייבת טיפול תרופתי מרגע הלידה, ואיבחונם המדוייק חשוב במיוחד.

בדיקת אקו לב עובר מאפשרת להדגים את מבנה הלב וכלי הדם שלו, זרימת הדם בחלקיו השונים, עובי השריר, תפקוד הלב והקצב שלו. אין קרינה בבדיקה זו ולא ידוע על סיכון לאם או לעובר.

מטרת הבדיקה

מטרת בדיקת אקו לב עובר: אקוקרדיוגרפיה עוברית מאפשרת:
 • גילוי מומי לב מולדים לפני הלידה, דבר המאפשר טיפול רפואי וניתוחי מהיר מיד לאחר הולדת התינוק.  הדבר משפר את הסיכוי להישרדות של ילדים עם מומי לב קשים.  
 • במקרים מסוימים כגון הפרעות קצב ניתן לטפל בעובר עוד ברחם אימו. 
 • מתן הסבר לנבדקת ולמשפחה לגבי ממצאי הבדיקה ומגבלותיה.
 • במידה והתגלה מום או בעיה- מתן הסבר לגבי מהות הבעיה, משמעותה במהלך ההריון ובלידה, הצפי להתערבות צינתורית או ניתוחית לאחר הלידה והמשמעות הפרוגנוסטית כולל תחלואה ארוכת טווח ותמותה. כל זאת- עד כמה שניתן לנבא בשלב ההריון הנוכחי ובמגבלות הבדיקה. יודגש, שמום לב מולד עשוי להשתנות במהלך ההריון, ובהתאם תשתנה הפרוגנוזה. על כן מומלץ במומים מסוימים לעקוב אחר העובר ובעייתו הלבבית בהמשך ההריון. 
 • ייעוץ טרום לידתי קרדיאלי לגבי משמעות הבעיה לטווח הקצר והארוך חיוני ויכול להתבצע רק ע"י קרדיולוג ילדים מנוסה. מנגד- העדר יעוץ כזה עלול להוביל לאבחנה מוטעית או החלטה שגויה, שעלולה להיות הרת אסון לעובר ולמשפחתו.למי מיועדת הבדיקה

אין צורך בביצוע אקוקרדיוגרפיה עוברית בכל הנשים ההרות. המצבים שבהם מומלץ לבצע אקוקרדיוגרפיה עוברית הם:

התוויות אימהיות ומשפחתיות:
 • מום לב מולד בקרוב משפחה מדרגה ראשונה של העובר הנבדק.
 • מום לב מולד גם בקרבה רחוקה (מדרגה שניה/שלישית), המעלה אפשרות לתורשה מנדליאנית של המום. 
 • הורה הלוקה בתסמונת הידועה כקשורה באופן מובהק למומי לב גם אם להורה אין מום לבבי. 
 • 4סוכרת טרום הריונית. סוכרת הריונית לא מאוזנת או סוכרת הריונית שאובחנה בטרימסטר ראשון
 • זיהומים עובריים תוך רחמיים המוכרים כגורמים למומי לב ו/או הפרעות בתפקוד הלב  (אדמת CMV)
 • חשיפה לתרופות טרטוגניות, כלומר באם הנוטלת תרופות מסויימות כגון: תרופות נגד אפילפסיה שעלולות לגרום למומים – טרטוגניות. באם הצורכת אלכוהול וסמים בעודף. Lithium
 • מחלת רקמת החיבור, בפרט מחלת לופוס – זאבת אדמנית עם המצאות נוגדנים אוטואימוניים בדם האם . פנילקטונוריה אימהית.
 • בהריון שנוצר ע"י שימוש ב Assisted reproductive technology מומלצת הפניה לאקו עוברי. 


התוויות עובריות:
 • ערך לא תקין של שקיפות עורפית. 
 • חשד למום לב בעובר, מנח/ציר לב לא תקין, הגדלת היקף הלב ביחס לבית חזה או הפרעה בתפקוד הלב בסקירת מערכות עוברית.
 • חשד להפרעת קצב לב עוברית (טכיאריתמיה , ברדיאריתמיה או קצב לא סדיר )
 • חשד למום מבני לא לבבי בעובר. במקרים שבהם נצפו בבדיקת האולטרסאונד מומים במערכות גוף אחרות.
 • וריאנטים הבאים באסוציאציה חזקה למומי לב, כגון ,ARSA  absent IVC או LSVC  
 • בחשד להפרעה כרומוזומלית או תסמונת גנטית בעובר
 • תפליט פריקרדיאלי (מעבר לפיזיולוגי),תפליט פלאורלי וכמובן הידרופס עוברי
 • ריבוי משמעותי של מי שפיר
 • הריון מרובה עוברים מונוכוריוני גם בהעדר TTTS
 • מצבים הידועים כגורמי סיכון לאי ספיקת לב עוברית, לדוגמה:
א.  גידול בעל אספקת דם עשירה
ב. היעדר דוקטוס ונוזוס
ג.  Acardiac twin      
 • ממצאים של: קפל עור צווארי מעובה / עורק טבורי יחיד / מומים בכלי דם כגון Persistent Rt Umbilical vein(PRUV)


מתי מומלץ לבצע הבדיקה:

עדיפות בשבוע 18-23, אפשר גם קודם לכן, דרך הנרתיק. כיום הפניות מרובות מרופאי הנשים כבר בגיל צעיר של ההריון וסקירה משולבת תוך יום-יומיים. 
בנוכחות מחלה אוטו אימונית אצל האם, כגון זאבת אדמנתית (מחלת לופוס) מעקב אחר חסם בהולכה החל משבועות מוקדמים יותר (שבוע 14? )
בדיקת אקו עוברי המבוצעת בתנאים מיטביים יכולה לאבחן במדוייק את האנטומיה ותפקוד הלב העוברי. כאשר הבדיקה מבוצעת בתנאים תת-מיטביים, עקב מבנה גוף אימהי, מנח העובר או שבוע הריון מוקדם - פרטים אנטומיים רבים עלולים להיות מוחמצים, גם ע"י קרדיולוג ילדים מנוסה. 
 • ישנם מומים מסויימים אשר אין כל אפשרות לזהותם בחיי העובר בשל האנטומיה והפיסיולוגיה היחודיות שלו. ביניהם: patent ductus arteriosus, secundum atrial septal defect and coarctation of the aorta.
 • ישנם מומים מסויימים אשר קשה מאד להדגימם בשל הפיסיולוגיה הלבבית העוברית, כגון partial pulmonary venous drainage, aorto-pulmonary window and small ventricular septal defect/s


דגשים בביצוע אקו לב עובר

בדיקות נוספות: כשיש חשד למום לב יש צורך לעיתים לבצע בדיקות נוספות:
 • חזרה על האקוקרדיוגרם ו/או סקירת אולטרסאונד מורחבת לאישור האבחנה ומעקב אחר גדילת העובר.
 • אמניוצינטזה: הוצאת נוזל מי השפיר (אמניוטי) משק העובר על ידי מחט לשם בדיקה גנטית וכרומוזומלית.
 • ייעוץ גנטי המעריך את הסיכון התורשתי ומתן מידע להורים והקרובים על ממצאי הבעיה שנצפתה, אפשרות להעברתה בעתיד לדור הבא ולילדים נוספים, אפשרויות מניעה וטיפול.
 •  יש גם הורים שמעדיפים לקבל יעוץ מלא מראש על מהלך רפואי צפוי תחלואה ואיכות החיים של הילד שיוולד כדי שתוכל להתקבל החלטה מושכלת לגבי המשך ההריון והלידה. (ולא כהפתעה בימים הראשונים לחיים), ולעיתים גם להחליט בעצמם על המשך ההריון או לחילופין מידע היכן ואיך צריך לנתר את הרך הנולד, האם לתת תרופות, האם יש צורך בצינתור=התערבות מילעורית או בניתוח בימים הראשונים לחיים. יכול לשפר את סיכווי ההחלמה ולמנוע קריסת מערכות (שוק) . יידע זה כוח! 


יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון