תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

מהי השיטה למדידת נפחים של נגעים במוח?

השיטה למדידת נפח של נגעים במוח, מאפשרת הערכה כמותית של גודל הגידול. המדידה מתאפשרת באמצעות תוכנות מתקדמות לעיבוד תמונה המאפשרות מדידת נפחים על רצפי MRI שונים.

מהם השימושים של שיטת הדמיה זו?

השיטה מיועדת להערכת שינוי בגודל הנגע על בסיס בדיקות MRI חוזרות.
השיטה מאפשרת לעקוב אחר השפעות של טיפולים שונים כגון הקרנות וכימותרפיה, ומסייעת לאתר שינויים הדמיתיים אשר לעתים אינם מודגמים בשיטות ההערכה המקובלות.
כמו כן פותחה תוכנה ייעודית המרכזת את המיידע ההדמייתי והקליני ומסייעת לרופא המטפל.

למי מתאים השירות?

השירות, במכון סגול לתפקודי המוח, מוצע לחולים העוברים בדיקות מעקב לאורך זמן ומאפשר מעקב כמותי הן של גידולים ממאירים והן של נגעים לא ממאירים.

דוגמאות למעקב כמותי של נגעים מוחיים
מדידות נפחיות של נגעים מוחיים

תפריט ניווט תחתון