תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

בחלל המפרק החולה, מצטבר לעתים עודף של נוזל (תפליט). כחלק מהאבחון והטיפול במצבים אלה, מבוצעת לעתים פעולה הנקראת ניקור או ניקוז של המפרק. לעתים, באותה ההזדמנות גם מוזרקת תרופה אנטי-דלקתית לחלל המפרק.  הנוזל המנוקז מן המפרק (נוזל סינוביאלי) נשלח לבדיקות מעבדה שונות, אך גם נבדק באופן מיידי במרפאתנו על-ידי הרופא/ה, במיקרוסקופ של אור מקוטב.

בדיקה זו, המבוצעת במכון שלנו מספר פעמים מדי יום, יכולה ללמד אותנו אם הנוזל הוא בעל אופי דלקתי, וכן יכולה לגלות ולזהות גבישים מיקרוסקופיים, ובכך לאפשר אבחנה מיידית של דלקות מסוימות הנגרמות על-ידי גבישים, כמו למשל  Gout (שיגדון), הנגרם מגבישי מלח חומצת השתן ; (Uric Acid) שיגדון מדומה, הנגרם על-ידי גבישים של סידן-פירופוספאט; ועוד.

המכון הראומטולוגי מצויד במיקרוסקופ משוכלל של אור מקוטב, ורופאי המחלקה, המיומנים בבדיקה, מבצעים בדיקה זו הן עבור החולים הנבדקים במכון, וכמו כן מטפלים בנוזלי מפרקים בחולים הנשלחים אלינו ממחלקות אחרות, ולעתים מקופות החולים ומבתי חולים אחרים.

יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון