תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

בדיקת שמיעה (אודיומטריה)

 • מתי פונים לבדיקה:

בדיקת שמיעה מקיפה היא לרוב הצעד הראשון בתהליך אבחון השמיעה. כאשר אדם חש קושי בשמיעה עליו לפנות לרופא אף אוזן גרון. במרבית המקרים לאחר בדיקה רפואית, הרופא יפנה את הנבדק למכון שמיעה. סיבות נוספות לפנייה יהיו תלונות על סחרחורת, כאבי אוזניים, רעשים באזניים (טיניטוס/טינטון), ועוד.

 • מהי מטרת הבדיקה:

מטרת בדיקת השמיעה לקבוע עבור כל אוזן בנפרד האם קיימת ירידה בשמיעה בתדרים שונים, ואם כן, מהי חומרת הירידה בשמיעה וסוגה.  

 • כיצד הבדיקה מתבצעת:

הבדיקה אורכת כחצי שעה. בעת הבדיקה הנבדק יושב בחדר אטום לרעשים ומרכיב אוזניות שבעזרתן הוא שומע צלילים שונים או מילים. בעת בדיקת הסף לצלילים על הנבדק להרים יד/ ללחוץ על לחצן בכל פעם שהוא שומע את הצליל החלש ביותר. בבדיקות הדיבור עליו לחזור על המילים המושמעות לו בעוצמה חלשה ובעוצמה נוחה.

 • תוצאות הבדיקה:

קלינאי/ת התקשורת המבצע/ת את הבדיקה מתעד/ת את תגובות הנבדק על גבי טופס מיוחד הנקרא אודיוגרמה. הנבדק מקבל את טופס הבדיקה מייד בסיומה ועליו להציגו לרופא המפנה. העתק נוסף של הבדיקה נשמר בתיקו הרפואי.

 • הכנות לבדיקה:

יש צורך בבדיקה אוטוסקופית (בדיקת אוזניים) עדכנית על ידי רופא אף אוזן וגרון. בדיקת השמיעה דורשת שיתוף פעולה וריכוז, לכן כדאי להגיע ערנים לבדיקה. 


בדיקת טימפנומטריה ורפלקס אקוסטי:

 • מטרת הבדיקה:

הבדיקה מבוצעת לפי בקשת רופא אף אוזן גרון, כאשר יש צורך בהשלמת המידע לגבי מצב האוזן התיכונה או במידע לגבי ערור הרפלקסים האקוסטיים.

 • כיצד הבדיקה מתבצעת:

הבדיקה אורכת דקות ספורות . בעת הבדיקה מונחת בפתח האוזן אוזניה קטנה האוטמת את תעלת השמע. על הנבדק להשאר ללא תנועה בעת שהוא שומע צליל וחש כי לחץ האויר באוזן משתנה. הטימפנומטר מודד את הענות עור התוף לצליל בעת שהלחץ באוזן משתנה. בעת בדיקת הרפלקס האקוסטי מושמעים גם צלילים חזקים למדי ונמדדת התכווצות של שרירים באוזן התיכונה.

 • תוצאות הבדיקה:

מכשיר הטימפנומטר מדפיס את תוצאות הבדיקה. קלינאי/ת התקשורת המבצע/ת את הבדיקה מוסיפ/ה את פרשנות הבדיקה לטופס האודיוגרמה.

 • הכנות לבדיקה:

יש צורך בבדיקה אוטוסקופית (בדיקת אוזניים) עדכנית על ידי רופא אף אוזן וגרון.רישום הפלט האקוסטי / הדים קוכלארים
OAE

 • מטרת הבדיקה:

בדיקת הOAE  מיועדת להעריך את התפקוד של תאי שערה המצויים באוזן הפנימית והחיוניים לשמיעה תקינה.  במבוגרים משמשת הבדיקה לאישוש תוצאות בדיקת השמיעה ההתנהגותית, להערכת נזקי רעש או לבקרה על השפעת תרופות העלולות להזיק לשמיעה.

 • כיצד הבדיקה מתבצעת:

הבדיקה אורכת דקות ספורות. בעת הבדיקה מונחת בפתח האוזן אוזניה קטנה האוטמת את תעלת השמע. הנבדק שומע צלילים בעוצמה בינונית ומיקרופון זעיר קולטת את התגובה של תאי שערה באוזן הפנימית לצלילים אלו. אם האוזן הפנימית תקינה והמעבר אליה פנוי (האוזן התיכונה והחיצונית תקינות) נרשמת תגובת OAE.

 • תוצאות הבדיקה:

פלט הבדיקה הממוחשב מתאר עבור כל תדר את תגובת האוזן הפנימית ביחס לרעש הרקע, כך שניתן לקבל מידע ראשוני מהיר לגבי תקינות השמיעה בתדרים שונים. עם זאת הבדיקה אינה מספקת סף שמיעה מדויק והעדר תגובה יכול לנבוע גם מבעיה בהולכת הצליל לאוזן הפנימית (בעיה באוזן החיצונית ו/או התיכונה). 

 • הכנות לבדיקה:

יש צורך בבדיקה אוטוסקופית (בדיקת אוזניים) עדכנית על ידי רופא אף אוזן וגרון.


רישום פוטנציאלים מעוררים מעצב השמע וגזע המוח ( ABR) (BERA)

 • מטרת הבדיקה:

המטרה העיקרית והשכיחה ביותר במבוגרים של בדיקת ה ABR   היא כבדיקה נוירולוגית להערכת תפקוד מסילת השמע מהאוזן הפנימית ועד לגזע המוח .

שימוש קליני נוסף של הבדיקה במבוגרים הוא לשם הערכה אובייקטיבית של סף השמיעה. זאת במקרים בהם למרות נסיונות חוזרים לא ניתן לקבל סף שמיעה מהימן בבדיקות התנהגותיות, ובדיקת ה OAE  מראה כי אכן יתכן ויש ירידה כלשהי בשמיעה.

 •  כיצד הבדיקה מתבצעת:

בדיקת ה ABR (Auditory Brainstem Response) או בשמה הקודם BERA , מתבצעת בעת שהנבדק שוכב על גבי מיטה או כורסא נוחה. למצח הנבדק ולתנוכי האוזן מוצמדות אלקטרודות, לאחר ניקוי קל של איזורים אלו. האלקטרודות קולטות את הפעילות העצבית המתעוררת בתגובה לצלילים שונים המושמעים לו דרך אוזניות. על הנבדק לשכב רפוי ורגוע ככל האפשר במהלך הבדיקה.  הבדיקה להערכה הנוירולוגית של עצב השמע אורכת כ 45 דק'. הבדיקה להערכת סף השמיעה כשעתיים.

 • תוצאות הבדיקה:

התגובות הנקלטות באלקטרודות מועברות למחשב לעיבוד ומוצגות על גבי המחשב כסדרה של מספר גלים. קלינאי/ת התקשורת מצרפ/ת לפלט המחשב את פענוח התרשימים ומשמעותם.

 • הכנות לבדיקה:

יש צורך בבדיקה אוטוסקופית (בדיקת אוזניים) עדכנית על ידי רופא אף אוזן וגרון.  יש צורך בהצגת בדיקת שמיעה עדכנית. אם אין בידך בדיקה עדכנית, ניתן לבצעה לפני בדיקת ה  ABR  בתיאום מראש. 


יחידות ומרפאות

תפריט ניווט תחתון