תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

הידרוסונוגרפיה לאבחון מומי רחם

הידרוסונוגרפיה הינה בדיקה בה מזליפים מים סטרילים לחלל הרחם במטרה להדגים ממצאים בחלל הרחם כגון: מחיצות, הדבקויות, שרירנים הבולטים לחלל הרחם כדומה, היכולים להפריע להשרשת הריון ברחם.
אין צורך בהכנה מיוחדת לבדיקה. לעיתים הבדיקה כרוכה באי נוחות וכאב קל באגן. אין צורך במנוחה מיוחדת לאחר הבדיקה.

מעקבי זקיקים

מעקבי זקיקים מתבצעים במסגרת טיפולי פוריות. הבדיקות מתבצעות בשעות הבוקר על מנת למזער את ההפרעה של בדיקות חוזרות לחיי יום יום של הנשים.

תפריט ניווט תחתון