תפריט ראשי עליון

תפריט עמוד

תפריט עמוד

תוכן עניינים

מהי השיטה להערכה כמותית של התפתחות העובר?

למרות הימצאות שיטות רבות לכימות מבנים מוחיים במוח הבוגר, רוב השיטות אינן מתאימות למוח העובר הן בשל המבנה הייחודי שלו (גודלו והשוני בניגודיות הצבעים), והן בשל היות הבדיקה רועשת יותר (תזוזות העובר והאם).
לשם כך פותחה במכון, בשיתוף פעולה עם פרופ' ליאו יוסקוביץ מהאוניברסיטה העברית בירושלים, תוכנה ייעודית לכימות מוח העובר ואיברים שונים, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ביותר.

מהם השימושים של השיטה?

בעזרת השיטה ניתן לכמת את נפח מוח העובר מתוך בדיקות MRI שגרתיות, ולספק מעקב כמותי במהלך ההיריון. השימוש הקליני של השיטה היא בכימות נפח המוח המתפתח ואבחון מוקדם של בעיות התפתחות, כגון במצב של עיקוב גדילה תוך רחמית (IUGR). כיום מתבצע הכימות על בדיקות שמבוצעות במרכז הרפואי תל אביב על שם סוראסקי, לאחר הפניה ובתאום מראש עם המכון.

מהלך הבדיקה

בדיקת ה-MRI מבוצעת בצורה שגרתית תוך מענה לשאלה הקלינית אליה הופנתה האישה. בנוסף לרצפים השגרתיים, יש תוספת של רצף תלת מימדי, המאפשר כימות של מוח העובר, או איברים אחרים לפי הצורך.

ניסיון מכון סגול לתפקודי המוח.

במסגרת מחקר המתקיים מזה מספר שנים במכון, בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה העברית ובית החולים לילדים באונטריו, קנדה, יצרנו עקומות התפתחות של מעל 200 עוברים תקינים, המספקות מיידע כמותי על התפתחות מוח העובר התקין החל משבוע 24 עד שבוע 36. במקביל, נערכים מספר מחקרים לשימוש בשיטה לאבחון ומעקב של מספר פתולוגיות שונות כגון עיכוב גדילה תוך  רחמי, ובמצבים של חשיפה ל-Cytomegalovirus) CMV).

דוגמאות לכימות נפחים למעקב אחר התפתחות העובר
כימות נפחים ומעקב אחר התפתחות העובר

בתמונה מודגמת סריקה של עובר, וכימות המוח ונפח השליה. בעיבוד הסופי מופרד נפח המוח מנפח החדרים. לגודל השילה יש חשיבות רבה בהתפתחות העובר, ומצבים פתולוגים של השליה עלולים לגרום לבעיות בהתפתחות העובר. לכן יש חשיבות רבה במעקב והערכה של גודל ותפקוד השליה. תחום זה הינו בחזית החקר העולמים היום, והמשמעויות והקורלציות לקליניקה, נחקרות.

תפריט ניווט תחתון